Η παιδεία ως επιστέγασμα της ελευθερίας

Από το πρωί υπήρχε άγχος για το αν θα τελεσφορήσει η συνεδρίαση της επιτροπής για την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, καθώς η παραβίαση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά κυρίως αυτής της πηγαίας ανάγκης για ελεύθερη έκφραση ταλανίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες τα τελευταία χρόνια.

Από το πρωί εθίγησαν εξονυχιστικά από τους αντιπροσώπους των χωρών ποικίλα θέματα, τα οποία απορρέουν από την ερμηνεία του άρθρου 18 του Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή έκρινε κομβική τη συζήτηση περί της ελευθερίας εκδήλωσης των θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων, τους τρόπους αντιμετώπισης της θρησκευτικής ανελευθερίας, τη μορφή και του περιεχομένου του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, την καταπολέμηση του θρησκευτικού εξτρεμισμού και τα αποτελέσματα της δημόσιας εκδήλωσης των πιστεύω.

Το ερώτημα θρησκευτικά ή θρησκειολογία απασχόλησε πολύ τους αντιπροσώπους. Με τους αντιπροσώπους της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Αλγερίας, της Κόστα Ρίκα και του Ηνωμένου Βασιλείου να δίνουν ρεσιτάλ ρητορικής, το σώμα αποφάσισε μια πιο επιστημονική προσέγγιση του μαθήματος των θρησκευτικών στοχεύοντας στη γνωριμία των μαθητών με όλες τις θρησκείες και τις κουλτούρες.

Γενικότερα, οι αντιπρόσωποι δεν προτίμησαν εμβαλωματικές  λύσεις, αλλά θέλησαν να οραματιστούν ένα μακρόπνοο σχέδιο, το οποίο επικεντρώνεται στην παιδεία, την εκπαίδευση και την ηθική καλλιέργεια.

Με μία ολίγον τι πονηρή τακτική αποκτήσαμε πρόσβαση στο τελικό σχέδιο γνώμης, το οποίο τελικά ψηφίσθηκε ομόφωνα με όλους τους αντιπροσώπους να ψηφίζουν υπέρ και να συνυπογράφουν. Σύμφωνα με όσα είδαμε, απαραίτητη εμφανίζεται η υπακοή στις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου και η αποφυγή ακραίων συμπεριφορών στο εσωτερικό κάθε κράτους.

Έπειτα από πολλές ώρες, πολλές συζητήσεις και αρκετούς προβληματισμούς γύρω από ζητήματα μείζονος σημασίας η επιτροπή συντάσσει και ψηφίζει το σχέδιο γνώμης, το οποίο τελικά ψηφίζεται ομόφωνα  με την επιτροπή να τάσσεται σύσσωμη υπέρ της πρότασης. Κλείνοντας, αξίζει να παρατεθεί η δήλωση του αξιόλογου και προσφιλούς προεδρείου, το οποίο έκρινε σημαντικό να επικεντρωθεί η συζήτηση στην ελευθερία της θρησκείας, καθώς αυτόν το χρόνο συνέβησαν τραγικά και θλιβερά περιστατικά με θύματα ελέω των θρησκευτικών διαφορών.

Χρήστος Ωραιόπουλος

Επιτροπή για την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *