Η νομιμοποίηση του νερού ως πανανθρώπινο δικαίωμα

της Κατερίνας Ιωαννίδου

Με χαμόγελα και πολλή όρεξη από όλους τους συμμετέχοντες, ξεκίνησε η δεύτερη μέρα στην Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων για «Το δικαίωμα στο νερό».

Αρχικά, τέθηκε πρόταση για εξακρίβωση απαρτίας με τη χρήση ονομαστικού καταλόγου και κατόπιν ξεκίνησε ένας ανοιχτός διάλογος μεταξύ των χωρών με θέμα τη συζήτηση των προτάσεων που κατατέθηκαν την πρώτη ημέρα.

Τονίζεται, πως από την αρχή κιόλας, όλες οι χώρες συμφώνησαν στην νομιμοποίηση του νερού ως πανανθρώπινο δικαίωμα. Στη συνέχεια το Βέλγιο επιχειρηματολόγησε λέγοντας, ότι η αφαλάτωση θαλάσσιων υδάτων, η μείωση φορολόγησης στο νερό, η ενίσχυση κατώτερων τάξεων, όπως και η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορούν να βοηθήσουν στο θέμα του νερού. Με τη σειρά της η Βραζιλία συνέστησε την βελτίωση υποδομών ύδρευσης, όπως επίσης και η Κολομβία, που εκτός από αυτό, πρότεινε τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης, έτσι, ώστε να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό νερού που χάνεται άσκοπα με χρηματοδότηση από το εκάστοτε κράτος.

Ακόμα, συνέστησε την χρηματοδότηση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για την εγκατάσταση μονάδων χλωρίωσης του νερού σε δίκτυα ύδρευσης περιοχών που δεν διαθέτουν, με στόχο την αποφυγή μόλυνσης των υδάτων από μολυσματικές ασθένειες. Τέλος, η Ρωσική συνομοσπονδία υποστήριξε τον έλεγχο της διαχείρισης των κεφαλαίων που προορίζονται για την προάσπιση του δικαιώματος στο νερό από δημόσιους και διεθνείς φορείς μέσω συστηματικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η συζήτηση στην Επιτροπή συνεχίστηκε με την πρόταση της Κίνας για μη συντονισμένη συζήτηση δέκα λεπτών με θέμα την καταγραφή προτάσεων με συγκεκριμένη μορφολογία. Στη συνέχεια δόθηκε παράταση της μη συντονισμένης συζήτησης, διάρκειας πέντε λεπτών, κατόπιν αιτήματος της Κολομβίας. Η Ινδία με τη σειρά της, υπέβαλε πρόταση συντονισμένης συζήτησης, με θέμα τη συζήτηση της προηγούμενης μη συντονισμένης συζήτησης. Η επιχειρηματολογία των κρατών ήταν η ίδια με την προηγούμενη συντονισμένη συζήτηση και οι χώρες απλώς ανασκεύασαν τα επιχειρήματά τους. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες προτάσεις χωρών για συντονισμένη συζήτηση, όμως απορρίφθηκαν λόγω διαφωνίας των χωρών για τη διάρκειά τους ή ίδιας θεματολογίας.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της συντονισμένης συζήτησης κατόπιν πρότασης του Βελγίου, συζητήθηκαν οι τρόποι μείωσης χρήσης εμφιαλωμένου νερού αλλά και οι συνέπειες του στον ιδιωτικό και κρατικό τομέα. Ακολούθησε ψήφισμα με δέκα ψήφους υπέρ και τρεις ψήφους κατά, και συντονισμένη συζήτηση με θέμα τις ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωμάτων στο νερό. Οι χώρες ανέπτυξαν ικανοποιητικά την επιχειρηματολογίας τους, με παρόμοια προαναφερθείσα επιχειρήματα και συμφώνησαν σχεδόν όλοι, πλην κάποιων εξαιρέσεων, με το επιχείρημα της Κολομβίας πως το νερό μας αφορά όλους και είναι λάθος να ιδιωτικοποιηθεί.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί, πως έντονη ήταν η προσπάθεια των κρατών της Κολομβίας και της Ρωσικής ομοσπονδίας να πείσουν τα άλλα κράτη με την επιχειρηματολογία τους, να ασπαστούν και να κατανοήσουν την ανάγκη μη ιδιωτικοποίησης του νερού που πρότεινε η Κολομβία.

Πέρασε, κατόπιν πρότασης της Κολομβίας, η πρόταση για επέκταση συντονισμένης συζήτησης και τα κράτη συνέχισαν να επιχειρηματολογούν για τα επόμενα δέκα λεπτά. Η επιχειρηματολογία τους κινήθηκε στα ίδια πλαίσια και η Κολομβία έκανε πρόταση για μη συντονισμένη συζήτηση δεκαπέντε λεπτών με θέμα την καταγραφή των προηγούμενων προτάσεων της συντονισμένης συζήτησης. Στους ίδιους, λοιπόν, ρυθμούς κινήθηκε μέχρι τη λήξη της η προσομοίωση του ΟΗΕ, με ακόμα 4 συντονισμένες και μη συζητήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις απόψεις και τις πολιτικές τους.

Στο τελευταίο μέρος της προσομοίωσης, τελέστηκε μια συντονισμένη συζήτηση με θέμα την δημιουργία γραπτού υπομνήματος και αργότερα ορίστηκε εισηγητής του σχεδίου γνώμης, κατόπιν ψηφοφορίας, η Κολομβία. Κατατέθηκε πρόταση για σχεδιασμό Σχεδίου Γνώμης και ο εισηγητής παρουσίασε και υποστήριξε το έγγραφο αυτό. Προς το τέλος της ημέρας, διατυπώθηκε πρόταση για εισαγωγή τροπολογιών και αργότερα συζητήθηκε στα πλαίσια της σύντομης συζήτησης η διαδικασία της ψήφισής τους. Τέλος, οι χώρες καταψήφισαν το σχέδιο γνώμης και οδηγήθηκαν στη διαμόρφωση της γνώμης της επιτροπής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *