Οι φυλετικές διακρίσεις στην παιδεία και στην θρησκεία

της Ανδρομάχης Σκλόπη

Το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” φιλοξενείται φέτος στο χώρο των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη για το τριήμερο 15-17 Δεκεμβρίου. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου για την επιτροπή που αφορούσε την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων κύλησε ομαλά.

Φλέγον ζήτημα θεωρήθηκε από όλους τους εκπροσώπους των χωρών το θέμα των φυλετικών διακρίσεων στην εκπαίδευση. Η δημοκρατία του Τόγκο τόνισε ότι πολλές φορές το πρόβλημα αυτό  πηγάζει από την έλλειψη γνώσης των θυμάτων των δικαιωμάτων τους και της ελλιπής τους εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, σημειώθηκε ότι όλες οι χώρες προσπαθούν μέσω της εκπαίδευσης να προβάλλουν την ισότητα: να υπάρχει ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους ανθρώπους και, κυρίως, να παρέχεται δωρεάν ακόμη και στους πρόσφυγες που μπορεί να φιλοξενεί η κάθε χώρα με προϋπόθεση να είναι νόμιμοι. Επιπλέον, οι περισσότερες χώρες επισήμαναν ότι πρέπει να δημιουργηθούν μεικτά τμήματα και να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα ύλη, ώστε να απαλειφθεί κάθε είδους φυλετική διάκριση που μπορεί να προερχόταν από το παρελθόν.

Το δεύτερο ζήτημα προς συζήτηση, αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η θρησκεία προωθεί την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων. Οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι ενώ υπάρχει σε κάθε χώρα τυπικά θρησκευτική ανεξιθρησκεία, αυτή καταπατείται. Επίσης, πολλές θρησκευτικές ομάδες έχουν δημιουργήσει ειδικές επιτροπές που διαδίδουν την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *