Η εξέλιξη της ημερήσιας διάταξης “Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης”.

Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η φετινή προσομοίωση των μαθητών σε ρόλο διπλωμάτη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, COVID-19. Η διαδικασία πέρασε κύλησε ομαλά και είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην επιτροπή “Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα” και στην ημερήσια διάταξη “Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης” μετά από δύο μέρες πολύωρων συζητήσεων και προτάσεων, συμφωνιών και διαφωνιών, συγκαταθέσεων και απορρίψεων βγήκε ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα όπως τόνισε η πρόεδρος της διάταξης καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά της τα περισσότερα σχέδια γνώμης αποτελούνται από δέκα με δεκαπέντε προτάσεις σε αντίθεση με την συγκεκριμένη διάταξη που οι εμπειρογνώμονες κατέθεσαν 18 προτάσεις.

Η επιτροπή αυτή ασχολήθηκε με τρία θέματα κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών. Επίκεντρο της συζήτησης  ήταν η αντιμετώπιση της ανεργίας και η εύρεση λύσεων  για τα άτομα τα οποία έχασαν τις δουλειές τους λόγω της πανδημίας μέσω διαφόρων  προτάσεων. Στόχος τους ήταν η εξασφάλιση καλής υγείας και ευημερίας σε κάθε κράτος. Επίσης , συζήτησαν εκτεταμένα για τις λύσεις οι οποίες είναι εφικτές για το πρόβλημα της στέγασης και σίτισης σχετικά με τα άτομα που πλήχθηκαν από την κλιματική αλλαγή αλλά και πως να αποτρέψουν την περαιτέρω καταστροφή.

Ως προς το θέμα της εξασφάλισης της υγείας και της ευημερίας κάθε κράτους οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν για την δημιουργία, ανακατασκευή αλλά και εκσυγχρόνιση νοσοκομείων όπως πρότεινε ο εμπειρογνώμονας του Βέλγιου, της Γερμανίας και πολλοί άλλοι, αλλά και μεγάλη σημασία δόθηκε στην παροχή δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης και απαραίτητων φαρμάκων. Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες υποστήριξαν τις προτάσεις αυτές που έγιναν από τον διπλωμάτη της Νότιας Αφρικής, της Κίνας κλπ.

Το επόμενο και τελευταίο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν οι εμπειρογνώμονες ήταν η στέγαση και η σίτιση των ατόμων που πλήχθηκαν από την κλιματική αλλαγή. Παρόλο που υπήρχαν εκτενείς διαφωνίες για τις λύσεις που προτάθηκαν από τους εμπειρογνώμονες, δεν θα αναφερθούν σε αυτό το άρθρο καθώς γίνεται εκτενής κατάθεση στο άρθρο με τίτλο: Οι αντιπαραθέσεις της ημερήσιας διάταξης “Ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης.” Στο θέμα αυτό η εμπειρογνώμονας της Γερμανίας τόνισε την κρισιμότητα και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων όπως είχε υποστηρίξει το Βέλγιο και η Πορτογαλία σε προηγούμενες διασκέψεις.

Οι έντονες διαφωνίες ήταν στο τρίτο και τελευταίο θέμα που εξέτασε η επιτροπή, την στέγαση και σίτιση ατόμων που επηρεάστηκαν πολύ από την κλιματική αλλαγή. Καταρχάς η Ρωσική Ομοσπονδία πέρασε σε μια πρόταση λέγοντας ότι καλή ιδέα θα ήταν να μειωθεί η φορολόγηση στα ακίνητα και να δημιουργηθούν σπίτια από 3D printers, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που έχουν μικρό κατασκευαστικό κόστος.

Παρόλα αυτά βρήκε πολλές αντιρρήσεις από πολλούς εμπειρογνώμονες όπως αυτός της Κίνας που αποδέχτηκε την λύση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως μια εφικτή και κατάλληλη μακροπρόθεσμη λύση αλλά τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα άμεσο πρόβλημα και για αυτό θα έπρεπε να βρεθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις που να παρθούν στο άμεσο μέλλον όπως την κρατική χρηματοδότηση για την δημιουργία προγραμμάτων μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Εκτός όμως από αυτό υπήρχε και μια έντονη αντίρρηση από τον διπλωμάτη της Ισπανίας ως προς το πόσο οικονομικότερο θα είναι το κόστος άμεσης κατασκευής από την εκτύπωση των υλικών και την μετέπειτα συναρμολόγηση. Έπειτα όμως από εκτενείς διευκρινήσεις οι αντιρρήσεις καταλάγιασαν και η προσομοίωση συνεχίστηκε ομαλά.

Καθώς πέρασε ο χρόνος και μπήκαν στις τροπολογίες, οι διπλωμάτες άρχισαν να κάνουν προτάσεις διευκρίνησης αλλά και επιδίωξαν την αλλαγή  μερικών θεμάτων. Καθώς λοιπόν έκαναν εισαγωγή τροπολογιών, ο αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε την εισαγωγή της πρότασης του τερματισμού καλλιέργειας των φυτικών προϊόντων με χημικά αλλά να υπάρξουν καλλιέργειες με τροποποιημένα γενετικά προϊόντα. Υποστηρίζεται άμεσα από τον διπλωμάτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας καθώς με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα καλλιεργούνται περισσότερα προϊόντα σε λιγότερη γη.

Όμως η Ελλάδα κατέθεσε την αντίρρησή της αφού πίστευε πως η υιοθέτηση τροποποιημένων προϊόντων είναι ριψοκίνδυνη και το Ηνωμένο Βασίλειο απάντησε πως τα φυτοφάρμακα που βάζουν τώρα αν όχι περισσότερο, είναι εξίσου βλαβερά. Τέλος, υπήρξαν μερικές ανασφάλειες και αντιρρήσεις για το αν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ήταν στην αρμοδιότητα της διάταξης.  Ο εμπειρογνώμονας του Ηνωμένου Βασιλείου  εξήγησε πως αφού η διάταξη στην οποία παρευρίσκονταν ήταν για το επίπεδο διαβίωσης θα έπρεπε να τους  απασχολήσει το θέμα αυτό καθώς η τροφή περιλαμβάνεται μέσα στα εξεταζόμενα θέματα.

Η δημοσιογράφος,

Στέλλα Παπαχρήστου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *