Η Διπλωματία σε Συνθήκες Πανδημίας

Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας του συνεδρίου, στην επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην ημερήσια διάταξη του δικαιώματος στη ζωή, η αντιπρόεδρος Γεωργία Τσιακανίκα απάντησε σε ποικίλες ερωτήσεις του φοιτητή, από το δημοσιογραφικό σώμα, Σάββα Θεοδωρίδη, που αφορούσαν κυρίως την διαδικασία διεξαγωγής του συνεδρίου εξ αποστάσεως, την επίδραση της προσομοίωσης στα παιδιά, αλλά και στο ίδιο το προεδρείο.

Αρχικά, η αντιπρόεδρος ερωτηθείσα για την επίδραση της πανδημίας στο ρόλο του προεδρείου υποστήριξε ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα σύνθετη τεχνολογική διαδικασία. Παρά τη δυσκολία αυτή, το προεδρείο εν γένει αντεπεξήλθε στις δυσκολίες που ανέκυψαν χάρη στην καταλυτική βοήθεια της Ομάδας Ηλεκτρονικής Υποστήριξης του συνεδρίου, η οποία με διάφορους οδηγούς βοήθησε στην πολύπλευρη επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Βέβαια, αναφορικά με την επίδραση της επιβεβλημένης αποστάσεως στα ίδια τα παιδιά, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή των συμμετεχόντων έχει μειωθεί, διότι η διαδικασία κατέστη απρόσωπη. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι έχουν γίνει ειδικά “sessions” για τα προεδρεία, προκείμενου να έλθουν κοντινότερα στα παιδιά και να τα κάνουν ενεργητικότερα, με φανερά αποτελέσματα σε διαφόρους διπλωμάτες.

Εν συνεχεία, αφού ερωτήθηκε για τα χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι πρέπει να κατέχει ένας διπλωμάτης για να επιτυγχάνει τον στόχο του (π.χ. να πείσει τους συνδιαλεγομένους του), τόνισε ότι ένας διπλωμάτης δεν πρέπει να’ναι δογματικός. Αντιθέτως, πρέπει να συνδιαλέγεται γόνιμα και με σαφήνεια, να ανταλλάσσει τις απόψεις του και να έχει ευθυκρισία, ώστε να μπορεί να κρίνει τα επιχειρήματα των άλλων. Δεν έχει ως στόχο να εντυπωσιάσει τα πλήθη με πολλά λόγια, αλλά με τα ορθά επιχειρήματα. Με τα κριτήρια αυτά, μάλιστα, το προεδρείο κρίνει τα παιδιά, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τα πιο γενναία και ενεργητικά παιδιά. Μ’άλλα λόγια, η διάθεση για ουσιαστική συμμετοχή είναι το καίριο χαρακτηριστικό που πρέπει να διέπει τους φετινούς ρήτορες, με δευτερεύοντα χαρακτηριστικά την καλή διάρθρωση και την ευελιξία σχετικά με το πλέγμα των προτάσεων και απόψεων που θα ακουστούν.  

Επιπλέον, σε ερώτηση σχετικά με την επιρροή τέτοιων συνεδρίων στην ίδια, την χαρακτήρισε τεράστια, καθώς αφορά τόσο τις σπουδές, τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες και τα ερεθίσματα με τα οποία έρχεται σε επαφή, όσο και το ίδιο της το είναι. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις θέτουν το άτομο σε μία ροή έρευνας και αναζήτησης. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν και στα παιδιά, που βρίσκονται σε μία διαδικασία διαμόρφωσης των ενδιαφερόντων και του χαρακτήρα τους. Κυρίως δε, βοηθά τα παιδιά να έχουν πίστη στα όνειρα τους, που αποτελεί την πιο σημαντική από τις επιδράσεις.

Τέλος, το προεδρείο ισχυρίσθηκε ότι το συνέδριο ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες και διατηρήθηκε άψογη συνεργασία μεταξύ αυτού και των παιδιών. Μάλιστα, ευχήθηκε να συνεχίσει να πληθαίνει το συνέδριο καθώς αυτό συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπαίδευση των νέων σχετικά με τα δικαιώματά τους και κατ’ επέκτασιν όλων των ανθρώπων.

                              Του Σάββα Θεοδωρίδη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *