“Η Δανία έχει πρωτοποριακές συνθήκες για τα άτομα με αναπηρίες”

Συνέντευξη στην Μακέδου Ελένη από την εμπειρογνώμονα της Δανίας στην Επιτροπή για το Δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία στην Εργασία και την Απασχόληση, Πετρενίτη Μαρία. 

Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε προσομοίωση;
-“Ναι, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω μέρος σε ένα μαθητικό συνέδριο και είμαι πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία αυτή”.


-Πώς σας φαίνεται το θέμα, πιστεύεται πως το κράτος σας στηρίζει έμπρακτα τα ΑΜΕΑ;
-“Η Δανία είναι μια χώρα που δεν έχει υπογράψει πολλές συμφωνίες σχετικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρίες. Παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε συζητήσεις και προσπαθούμε να κλείσουμε συμφωνίες”.


Η Δανία αποτελεί ένα κράτος αρκετά ανεπτυγμένο στους περισσότερους τομείς, συμβαίνει το ίδιο και με τα ΑΜΕΑ;
-“Η Δανία δεν θα έλεγα πως δεν έχει πρωτοποριακές συνθήκες για τα άτομα με αναπηρίες παρόλα αυτά δεν είναι και πίσω. Προσπαθούμε για το καλύτερο, ερευνούμε, συζητούμε και αναπτυσσόμαστε σταθερά”.


-Πιστεύετε πως μέσα από τις συζητήσεις σας σε αυτήν την προσομοίωση θα μπορέσετε να βελτιώσετε την κατάσταση στην χώρα σας;
-“Ναι, σίγουρα. Οι συζητήσεις εντός της Επιτροπής είναι αρκετά εποικοδομητικές, οι υπόλοιποι διπλωμάτες αξιόλογοι ενώ και η συνεργασία μας είναι άριστη. Υπό αυτές τις συνθήκες πιστεύω πως θα καταφέρουμε πολλά”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *