Η απαρχή μιας νέας πραγματικότητας

Μετά το πέρας των Εργασιών στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με Ημερήσια Διάταξη «Το Δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης», το σύνολο των Εμπειρογνωμόνων κατέθεσε, στο Προεδρείο, το σχέδιο γνώμης της Επιτροπής μετά από ομόφωνη απόφαση. Ειδικότερα, συνοψίστηκαν οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων και μετά από διάφορες τροποποιήσεις καταγράφηκαν δώδεκα προτάσεις που αφορούν στην προάσπιση της ακεραιότητας του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης.

Κατά την έναρξη των Εργασιών, οι διπλωμάτες τοποθετήθηκαν  ως προς την  μέριμνα για την προάσπιση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Οι εμπειρογνώμονες των χωρών κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την συλλογική αντιμετώπιση του θέματος τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι σημαντικότερες απόψεις που αποτυπώθηκαν ήταν η κρατική μέριμνα και η συνεργασία των κρατών και διεθνών οργανισμών. Η χρήση της εκπαίδευσης και των μέσων  κοινωνικής δικτύωσης ως κομβικοί παράγοντες στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.  

Αρχικά, όσον αφορά την προστασία  του επαγγέλματος του δημοσιογράφου  από πιθανή  λογοκρισία ενθαρρύνεται η  ενεργοποίηση της οργάνωσης «δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα». Επίσης,  προτείνεται ένας ισχυρότερος και διεθνής μηχανισμός  του οποίου αρμοδιότητα θα είναι ο έλεγχος των αδικαιολόγητων περιορισμών των δημοσιογράφων. Κρίθηκε  αναγκαία η ύπαρξη μιας διεθνούς πλατφόρμας με τη συνεργασία των κρατών μελών και της διεθνούς ομοσπονδίας ενώσεων βιβλιοθηκονόμων και ιδρυμάτων για αποτελεσματικότερη ενημέρωση .Σύμφωνα με το σχέδιο γνώμης, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη δικλείδων ασφαλείας με τη μορφή ειδοποιήσεων ώστε να αποφεύγεται η παραπληροφόρηση των πολιτών .Η σημασία του μέτρου είναι κεφαλαιώδης, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε .

Παράλληλα, προωθείται η οργάνωση επιστημονικών διαδικτυακών εκδηλώσεων, ανοιχτών στο κοινό υπό τη μέριμνα του εκάστοτε Υπουργείου Υγείας που θα αποσκοπούν στην ορθή ενημέρωση του κόσμου. Ταυτόχρονα, αναγκαία κρίνεται η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων κάθε κράτους και η διοργάνωση διαδικτυακών επιμορφωτικών σεμιναρίων. Επιπλέον,  προκρίνεται η δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου αρμόδιο για τον έλεγχο της ακρίβειας και της εγκυρότητας των ειδήσεων. Μάλιστα, αξιολογείται ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία των κρατών μελών για την αντιμετώπιση φαινομένων παραπληροφόρησης.        

Επιπροσθέτως,  ενθαρρύνεται  η διοργάνωση θεματικών ημερίδων από ειδικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις   προκειμένου να αφυπνιστούν οι πολίτες  σχετικά με τη προσπάθεια παραπληροφόρησης των ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Από την άλλη πλευρά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να προβάλουν διαφορετικές απόψεις συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτήτων. Τέλος, επικροτείται η ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών με σκοπό την αλληλεπίδραση διαφορετικών πολιτισμών αλλά και η αναβάθμιση της πλατφόρμας από την οποία  μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τη πανδημία που ταλανίζει τον πλανήτη μας.

 Επιλογικά, όπως γίνεται αντιληπτό είναι ύψιστης σημασίας η συνεργασία και η ενεργοποίηση τόσο των κρατών μελών όσο και των ίδιων των πολιτών. Είθε οι αποφάσεις που λήφθηκαν στο συνέδριο να γίνουν η απαρχή μιας νέας  πραγματικότητας.

της Αποστολίας Λαγού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *