Η αφύπνιση της κοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία

Την πρώτη ημέρα των διεργασιών της Πανελλήνιας μαθητικής προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες χώρες έχουν ελλείψεις αφύπνισης της κοινωνίας, ενώ άλλες χώρες είναι καλά οργανωμένες σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.

Οι εμπειρογνώμονες των χωρών της επιτροπής πρότειναν πως τα παιδιά χωρίς κάποιου είδους αναπηρία θα πρέπει να συμφιλιωθούν με τα άτομα με αναπηρία, να χτίσουν σχέσεις μεταξύ τους και να ενταχτούν στην ίδια τάξη εφόσον είναι όλοι ίσοι. Έτσι, θα μάθουν από νωρίς πως είναι να ζουν όλοι μαζί οργανωμένοι. Επίσης, θα μπορούσαν οι καθηγητές να κάνουν διάφορα μαθήματα προς τους μαθητές με σκοπό να μπουν στην θέση ενός παιδιού με αναπηρία. Μία άλλη πρόταση είναι το ότι θα πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά με εκδρομές, μαθήματα και διάφορες ενημερώσεις για τα παιδιά με ΑΜΕΑ.

Κύριο καθήκον κάθε χώρας, όπως τόνισαν οι διπλωμάτες, είναι να ενημερωθούν οι πολίτες των κρατών τους και να βοηθηθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πράξεις για τα άτομα με αναπηρία, όπως την παροχή ιατρικής περίθαλψης και την ψυχολογική τους στήριξη, ώστε να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να έχουν αυτοπεποίθηση και πρόσβαση σε μέρη, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε. Ακόμη, μπορεί να βοηθήσει το κράτος προσφέροντάς τους μια στέγη και ένα χρηματικό ποσοστό, για να γίνει ευκολότερη η ζωή τους και για να μην υπάρχουν διακρίσεις μέσα στην κοινωνία ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και τους υπόλοιπους πολίτες.


Όσον αφορά τη θέση της γυναίκας με κάποιου είδους αναπηρία, η οποία πέφτει θύμα κακοποίησης, είναι σημαντικό να γνωστοποιηθεί πως αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στην κοινωνία μας, παρ’ όλο που οι γυναίκες δεν είναι κατώτερες από τους άντρες. Για περιοριστεί αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να γίνουν ενημερώσεις των πολιτών μέσω του Διαδικτύου, με βίντεο και διαφημιστικά σποτ μικρού και μεγάλου μήκους.

Όπως τέθηκε από τους εμπειρογνώμονες, οι γονείς από την αρχή πρέπει να περάσουν το μήνυμα του σεβασμού προς το διαφορετικό στα παιδιά τους, διότι από εκεί αρχίζει του φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στα παιδιά με αναπηρία και γι’αυτό οι γονείς και τα παιδιά με τη σειρά τους θα πρέπει να παίρνουν μέρος σε κάποια προγράμματα ενημέρωσης πάνω σε αυτό το θέμα.

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν και αυτά δικαιώματα, γι’αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σεβασμό προς αυτά. Επειδή, όμως αυτό δεν είναι ακόμα δυνατόν και παρατηρείται σε αρκετά υψηλό επίπεδο το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία, καλό θα ήταν να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινωνίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε από τους διπλωμάτες της επιτροπής η τέχνη αποτελεί τρόπος σκέψης και έκφρασης, και μέσω αυτής μπορεί ο καθένας, ανεξάρτητα από τις δυνατότητές του να εκφράσει τα συναισθήματά του και να επικοινωνήσει με τους γύρω του. Γι’ αυτόν το λόγο θα μπορούσε να ανοίξει ένας χώρος για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου θα μπορούν να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να ζωγραφίσουν και να μοιραστούν το ταλέντο τους, γιατί όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα.

Της Κατερίνας Σταυρακάκη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *