Γυναίκας Πρόσφυγας: Ένα θέμα που μας αφορά όλους

της Μαρίας Χατζηζωρζή

Η επιτροπή για την «εξάλειψη βίας κατά των γυναικών» και συγκεκριμένα για την «γυναίκα πρόσφυγα», έπειτα από πρόταση για ανοικτό διάλογο ξεκίνησε δυναμικά και με ενθουσιασμό την πρώτη μέρα, τη συζήτηση για ένα από τα πιο καίρια ζητήματα του ΟΗΕ.

Η πλειονότητα των  διπλωματών έδειξε ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα πρόσφυγας και τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις διακρίσεις και τη κακοποίηση που βιώνουν οι γυναίκες αυτές και συγκεκριμένα συζητήθηκε η βία, η  εκμετάλλευση, η σεξουαλική παρενόχληση όπως και οι αντίξοες συνθήκες που υφίστανται κατά την διάρκεια διαμονής τους στις χώρες υποδοχής. Παρά το γεγονός πως οι επιτροπές παρουσίασαν πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, ο κύριος άξονας της συζήτησης περιστρεφόταν γύρω από θέματα σχετικά με  την ασφάλεια, τον σεβασμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η αντιπροσωπεία της Γαλλίας έκανε λόγο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις των προηγούμενων χρόνων που έχουν πλήξει τη χώρα, υποδεικνύοντας ότι έχουν επηρεάσει και οξύνει το πρόβλημα ρατσιστικής αντιμετώπισης των εισαχθέντων προσφυγών. Η υγεία και η ψυχολογία των γυναικών τέθηκε υπό συζήτηση και τονίστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γυναίκα πρόσφυγας, ενώ υπογραμμίστηκε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως και παροχής ψυχολογικής υποστήριξης. Τέλος, τονίστηκε η σημασία που πρέπει να δοθεί σε ζητήματα που χρήζουν άμεσης βελτίωσης όπως η οικονομική ενδυνάμωση και η εργασιακή αποκατάσταση των γυναικών προσφυγών στη χώρα υποδοχής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *