Γυναίκες….συνεχώς με το δίλημμα: καριέρα ή οικογένεια;

της Αλίκης Βασιλείου

Ανατροπή υπήρξε στην έκβαση της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής για το Δικαίωμα στην Ισότιμη Εκπροσώπηση των Φύλων.

Τα πράγματα μολονότι την πρώτη ημέρα των συνεδριάσεων κύλησαν ομαλά, ίσως και βαρετά όπως θα χαρακτήριζαν μερικοί, ο δεύτερος γύρος είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι εμπειρογνώμονες των χωρών κονταροχτυπήθηκαν μεταξύ τους εν μέσω μιας συντονισμένης συζήτησης με θέμα τον «Ρόλο των ΜΜΕ στη συμβολή και διαμόρφωση ορθών προτύπων».

Συγκεκριμένα, ο πολιτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ στο πλαίσιο της συζήτησης για την πίεση που δέχονται πολλές γυναίκες στο εργασιακό τους περιβάλλον να ντύνονται κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο, κυρίως σε θέσεις εργασίας στα Μέσα, λόγω της με μεγάλης προβολής, με τους εργοδότες τους να τις χρησιμοποιούν ως αντικείμενο σεξουαλικού ενδιαφέροντος, διαφώνησε. Συγκεκριμενοποιώντας λίγο την θεματολογία, ο ίδιος
υποστήριξε σθεναρά πως οι γυναίκες που εισέρχονται στον εργασιακό χώρο των Μέσων έχουν εκ των προτέρων γνώση για την κατάσταση που επικρατεί και εκμεταλλεύονται αυτήν προς όφελος τους. Χρησιμοποιώντας ένα αρκετά βαρύ λεξιλόγιο κατηγόρησε τις εργαζόμενες στον κλάδο αυτόν για χρήση της θηλυκότητας τους και την επιτηδευμένη προβολή του σώματος τους με αντίστοιχη ενδυμασία, με στόχο την περαιτέρω προβολή τους και την επαγγελματική τους ανέλιξη με αθέμιτα μέσα.

Κύμα οργής ξέσπασε από τους εκπροσώπους των άλλων χωρών, καθώς καμία άλλη χώρα δεν συμφώνησε με τη θέση που εξέφρασε ο διπλωμάτης του Ισραήλ. Αναφορικά η Αίγυπτος επεσήμανε ότι πολλές γυναίκες, και όχι μόνο στα Μέσα, πέφτουν θύμα παρενόχλησης και υψηλής πίεσης στην εργασία τους, και πως δεν είναι αποδεκτό να γίνονται τέτοια σχόλια για ένα θεμα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό ενώ ο αντιπρόσωπος της Ελβετίας υποστήριξε πως το παρόν επάγγελμα, όπως και όλα τα άλλα, δεν βρίσκει το λόγο να στιγματίζεται, καθώς η γυναικεία ενδυμασία δεν είναι δυνατόν να αποτελεί στόχο για σχόλια για όλο τον κλάδο αλλά και την προσωπικότητα των εργαζομένων των ίδιων.

Συνεχίζοντας την διαδικασία σε πιο ήπιους τόνους, έγινε λόγος για τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες μπορούν να ανέλθουν σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Στο συγκεκριμένο θέμα, οι περισσότερες χώρες ήταν σύμφωνες στο γεγονός πως η γυναίκα με τους πολλαπλούς κοινωνικούς της ρόλους και τις ατέρμονες υποχρεώσεις της, προσπαθεί με δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα σε οικογένεια και εργασία. Για τους λόγους αυτούς θεμιτό θα ήταν να υπάρχει αύξηση του μισθού των εργαζομένων γυναικών, μείωση του ωραρίου τους για τα πρώτα χρόνια ανατροφής των παιδιών τους καθώς και ενίσχυση της τηλεεργασίας.

Στη συνέχεια, ενδιαφέρουσες ήταν και οι προτάσεις που ακούστηκαν για τους τρόπους ενθάρρυνσης του ρόλου της γυναίκας στον εργασιακό τομέα. Πολλάκις ακούστηκε η θέση πως η οικογένεια πρέπει να είναι αυτή που θα παρέχει στο άτομο αντιλήψεις απαλλαγμένες από στερεότυπα ώστε το ίδιο να γαλουχηθεί με ορθές αξίες. Φυσικά απαραίτητο είναι να απαγορευτεί η απόλυση γυναικών κατά τη διάρκεια αλλά και για ένα
εύλογο διάστημα μετά την εγκυμοσύνη τους αλλά και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή
περισσότερων γυναικών στα συνδικάτα.

Τέλος η θέση της γυναίκας στην διπλωματία δίχασε τις απόψεις των αντιπροσώπων. Κάποιες χώρες υποστήριξαν πως λόγω της δυσκολίας του επαγγέλματος πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στο εν λόγω επάγγελμα και η πρόσληψη να γίνεται με όσον το δυνατόν ακριβέστερη επιλογή βάση κριτηρίων ικανότητας και όχι βάση φύλου.

Από την άλλη, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκπροσώπησης και του γυναικείου πληθυσμού στον τομέα της διπλωματίας αλλά τονίζοντας την σημασία της γυναίκας στον πυρήνα της οικογένειας, μια μειονότητα χωρών,
όπως η Νορβηγία, υποστήριξε πως η γυναίκα θα έπρεπε να σκέφτεται πολύ σοβαρά πριν αναλάβει μια θέση σαν αυτή του διπλωμάτη, αφενός λόγω της σοβαρότητας της και της ανάγκης πολλών θυσιών και αφετέρου λόγω της συνεχούς απουσίας της από το σπίτι, κάτι που θα επηρεάσει αρκετά την οικογένεια.

Γενικότερα, όλες οι διαδικασίες της Επιτροπής κύλησαν ομαλά, οι εμπειρογνώμονες των χωρών είχαν εύλογα επιχειρήματα και φρέσκιες ιδέες και σεβάστηκαν το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονταν, δίνοντας θετική εντύπωση για την ευαισθητοποίηση των νέων σήμερα.
¨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *