«Γυναίκα – πρόσφυγας!»

Την πρώτη ημέρα της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωση ςτων Επιτροπών του ΟΗΕ “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” οι διπλωμάτες διάφορων χωρών αναφέρθηκαν σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν και το ζήτημα των προσφύγων, που ταλανίζει τις χώρες παγκοσμίως, και μάλιστα επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γυναίκα – πρόσφυγα. Η κάθε χώρα ανέπτυξε μία ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία σχετικά με την ανάλυση του θέματος, και έγιναν αναφορές σε πολύ σημαντικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ποσοστό του πληθυσμού των γυναικών αυτών. Όλες οι χώρες συμφώνησαν ότι είναι  ένα φαινόμενο, που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, καθώς είναι πολύ συχνό και έντονο, γι’ αυτό πρότειναν κάποια αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την άμβλυνσή του.

Όλοι αναφέρθηκαν στην κατάσταση της δικής τους χώρας και πιο συγκεκριμένα έκαναν λόγο για τις μορφές βίας, που αντιμετωπίζει μια γυναίκα, για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, που επικρατούν ακόμα και σήμερα, καθώς και για τα μέτρα και τις ευθύνες. που λαμβάνει η κάθε χώρα. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες προσπάθησαν να κατατοπίσουν τους υπόλοιπους δίνοντάς τους πληροφορίες, που αφορούσαν τη νομοθεσία ή τις λύσεις, που επιλέγουν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους προβλήματα. 

Φαινόμενα όπως η βία, η σεξουαλική κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η ανισότητα, ο εξευτελισμός και η ψυχολογική κατάρρευση φαίνεται να είναι από τα πιο συχνά προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη μια γυναίκα – πρόσφυγας. Οι διπλωμάτες γνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα πήραν το λόγο και προσπάθησαν να προτείνουν λύσεις, που θα βοηθήσουν στην εξάλειψη όλων αυτών. Άλλοτε, συμφωνώντας και άλλοτε, διαφωνώντας, οι διπλωμάτες κατάφεραν να πουν τη γνώμη τους και να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους διεκδικώντας τη δύναμη της γνώμης τους μέσα από επιχειρήματα και συγκεκριμένες προτάσεις.

Κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης παρουσιάστηκαν σημαντικά μέτρα, που θα συμβάλλουν στην καλυτέρευση αυτών των δύσκολων καταστάσεων, όπως είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των γυναικών αυτών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που τους αναλογούν φτάνοντας σε μία χώρα υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, μερικά από τα επιχειρήματα που επικράτησαν ήταν η διαμονή των γυναικών αυτών σε ξεχωριστούς χώρους. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των εγκύων και των θηλαζουσών, κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή σε διαφορετικούς χώρους, ώστε αφενός να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία τους από ξένους άνδρες, και αφετέρου να έχουν μια ιδιωτικότητα, να νιώθουν ασφαλείς και να τηρούν τις ανάγκες υγιεινής. 

Τέλος, πολλοί εμπειρογνώμονες στήριξαν την άποψη ότι πρέπει να φυλάσσονται οι γυναίκες αυτές από γυναίκες φύλακες και αστυνομικούς, ώστε να αποφευχθεί η κακοποίησή τους από άνδρες φύλακες και αστυνομικούς, που ίσως να έχουν κακή πρόθεση απέναντι σε αυτά τα ταλαιπωρημένα θύματα. Η προστασία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ένταξή τους στην κοινωνία, η εύρεση εργασίας και οι σωστές συνθήκες διαβίωσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία κάθε κράτους.

Της Σκαφίδα Φωτεινής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *