Γιατί οι νεαροί διπλωμάτες τείνουν προς την πεπατημένη οδό;

Οι μαθητές έχουν λάβει τις θέσεις τους. Πρόσωπα νέα, άκαυτα, φιλόδοξα, ωστόσο κάπως συγκρατημένα. Η θεματική της συζήτησης μία: το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

Ξεκινάει αρχικά ένας ανοιχτός διάλογος, με την προεδρία σε συντονιστικό ρόλο. Μεταξύ των άλλων υπογραμμίζεται η σημασία της θεμελιώδους αυτής ελευθερίας και η καθοριστική συμβολή της στην ανάπτυξη τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας συλλήβδην. Από την άλλη, αναφέρονται και οι παραβιάσεις της,  που απαντώνται σε οικουμενικό επίπεδο, τόσο με την μορφή της παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας, της δυσφήμησης, της προσβολής προσωπικότητας, της λογοκρισίας, της  υποκλοπής συνομιλιών ή και της  λήψεως κατασταλτικών μέτρων, όπως φυλακίσεις δημοσιογράφων από κυβερνήσεις, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά  η εκπρόσωπος της Αλγερίας.

Ωστόσο, καθώς περνάει η ώρα, οι μαθητές ακολουθούν μία πιο ασφαλή οδό, που σχετίζεται με την τήρηση των ορίων μεταξύ της δημόσιας πληροφόρησης και της καταπάτησης του δικαιώματος της προσωπικής ζωής.  Ο κύριος άξονας της συζήτησης φαίνεται να  περιστρέφεται γύρω από μία πιο συνηθισμένη θεματική: μπορούν να γνωστοποιούνται από τα ΜΜΕ πληροφορίες για τον ιδιωτικό βίο πολιτικών προσώπων; Στα πλαίσια της μη συντονισμένης συζήτησης που ακολουθεί, διαμείβεται μία στιχομυθία που συντίθεται από ετερόκλητες απόψεις, οι οποίες αφορούν προληπτικά μέτρα και βελτιωτικές αλλαγές ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι νεαροί διπλωμάτες επιχειρηματολογούν, προβληματίζονται, συνομιλούν σε ζωηρό τόνο, ενώ ετοιμάζονται για την προσεχή σύνταξη του υπομνήματος του Σχεδίου Γνώμης.

Στυλιανή Παπασαραφιανού, Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *