«Για μια αξιοπρεπή – ασφαλή διαβίωση της γυναίκας – πρόσφυγα»

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου αποτέλεσε την πιο σημαντική, καθώς οι διπλωμάτες συνέχισαν την αναφορά τους σε θέματα, που ταλανίζουν τη γυναίκα – πρόσφυγα, η οποία, είτε λόγω θρησκευτικών διώξεων, είτε λόγω του πολέμου, που γίνεται στη χώρα της, αναγκάζεται να πάει σε κάποια ξένη χώρα με σκοπό να βρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης ή ακόμη και να σώσει τον εαυτό και την οικογένειά της. Πιο συγκεκριμένα, συνέχισαν να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η γυναίκα – πρόσφυγας.

Ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο αναφέρθηκαν εκτενώς οι εμπειρογνώμονες, ήταν η κατάσταση των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών, που βρίσκονται στους καταυλισμούς. Οι ανυπεράσπιστες γυναίκες, που πολλές φορές φτάνουν σε μια χώρα υποδοχής χωρίς κάποιον να τους συνοδεύει, ζητούν βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να φέρουν στον κόσμο ή να μεγαλώσουν το παιδί τους κάτω από σωστές συνθήκες. Πολλές φορές, όμως, φθάνοντας σε ξένες χώρες, οι γυναίκες δεν βρίσκονται σε μέρη με τις κατάλληλες συνθήκες. Πολλά από τα επιχειρήματα των διπλωματών ήταν ότι είναι αναγκασμένες να συζούν με ξένους άνδρες, οι οποίοι μπορεί να έχουν κακές προθέσεις απέναντι τους και να τις κακοποιούν. Ερχόμενες σε έναν καινούριο τόπο αβοήθητες και ασυνόδευτες, δεν έχουν, ούτε τη ψυχική, ούτε τη σωματική δύναμη να αμυνθούν ενάντια σε κάποιο ατυχές περιστατικό.

Αυτό, όμως, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα ,που αντιμετωπίζουν. Μία έγκυος ή θηλάζουσα γυναίκα, έχει περισσότερες ανάγκες από ότι μια γυναίκα, που δε βρίσκεται σε κάποια από τις δύο καταστάσεις. Οι εμπειρογνώμονες γνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα συνέχισαν να προτείνουν λύσεις. Πολλοί συμφώνησαν με την ιδέα πως οι καταυλισμοί θα φυλάσσουν αυτές τις γυναίκες σε ειδικούς χώρους χωρίς άνδρες, τονίζοντας, πολύ σωστά, ότι η πρόθεσή τους δεν είναι να χωρίσουν τις μητέρες από τους άνδρες τους, αλλά κρίνεται απαραίτητο για λόγους υγιεινής να μένουν σε ξεχωριστούς χώρους μέχρι να μην έχουν τόσες ανάγκες. Απαραίτητο, επίσης, θεωρήθηκε να υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες – ιατροί, ώστε να διασφαλίζεται η καθημερινή παρακολούθηση των γυναικών αυτών από γυναικολόγους, αλλά να τους παρέχεται και ψυχολογική στήριξη από ψυχολόγους. 

Ένα ακόμα σημαντικό θέμα, που ανέλυσαν οι διπλωμάτες της Επιτροπής ήταν η ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά τους πρόσφυγες. Σε πολλές χώρες, οι γυναίκες θεωρούνται υποδεέστερες και δέχονται διακρίσεις. Οι διπλωμάτες συμφώνησαν πως ένας πολύ σημαντικός πυρήνας για την κατάρριψη αυτών των στερεοτύπων, είναι η εκπαίδευση και η γνώση των δικαιωμάτων τους, ώστε να μην γίνονται υποχείρια κανενός. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η παροχή νομικών συμβούλων, με σκοπό να τις βοηθά όποτε υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και να αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος αδικίας ή διακρίσεων εις βάρος της γυναίκας – πρόσφυγα. 

Μέσα από την ανταλλαγή των επιχειρημάτων οι εμπειρογνώμονες έφτασαν στο σημείο συγγραφής του Σχεδίου Γνώμης, το οποίο ήταν και το πιο σημαντικό γεγονός της ημέρας. Ο εισηγητής, αρχικά, παρουσίασε το Σχέδιο Γνώμης μετά την καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων και από τις τροπολογίες, που έκαναν οι εμπειρογνώμονες καταλήγοντας στο ότι κρίνονται ως απαραίτητα μέτρα για την προστασία των γυναικών – προσφύγων, η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της ισότητας, η παροχή νομικών συμβουλών για θέματα, που τις αφορούν, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η κινητοποίησή τους, η ενημέρωση των γυναικών – προσφύγων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η περίθαλψη τους , η ψυχολογική τους στήριξη από ιατρούς ψυχολόγους, η διανυκτέρευση των γυναικών σε διαφορετικούς χώρους από τους άνδρες ύστερα από δική τους άδεια, η επαγγελματική αποκατάσταση της γυναίκας, καθώς και κοινωνικοποίηση της γυναίκας – πρόσφυγα μέσω πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και άλλων. Με τους τρόπους αυτούς θα επιτευχθεί η ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και θα έχουν τη δυνατότητα σε μια αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση στη χώρα υποδοχής.

Της Σκαφίδα Φωτεινής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *