Γεωργία και Ιαπωνία αλληλοσυμπληρώνονται

της Άννας Παπαδημητροπούλου 

Η δεύτερη ημέρα εργασιών βρήκε τα μέλη της Επιτροπής για τη Γυναίκα Πρόσφυγα ιδιαίτερα ευδιάθετα και έτοιμα να αναλάβουν δράση.

Για άλλη μια φορά, η Γεωργία έθεσε θέμα συντονισμένης συζήτησης και η Ιαπωνία διόρθωσε συμπληρώνοντας τεχνικές λεπτομέρειες για το χρόνο των ομιλητών. Ο τέλειος συνδυασμός! Μέσα σε 15 λεπτά, οι εμπειρογνώμονες των χωρών, για ένα λεπτό ο καθένας, εξέθεσαν τις απόψεις των χωρών τους για την εκπαίδευση των γυναικών στα κέντρα υποδοχής. Όλοι ανεξαιρέτως συμφώνησαν στη σημασία της εκπαίδευσης και συναίνεσαν στην προώθησή της.

Διευκρινίζοντας κάποιες πτυχές του θέματος, η Γεωργία τόνισε πως οι γυναίκες δεν είναι αμόρφωτες στο σύνολό τους, όπως είναι φυσικό. Με έναν μεστό και πλήρως υποστηρικτικό λόγο, η εμπειρογνώμονας του Νεπάλ ενθάρρυνε αυτή τη θέση της Γεωργίας, βρίσκοντας έπειτα και την θετική απάντηση της ίδιας της Γεωργίας, η οποία ξέρει να εκτιμά τους συμμάχους της.

Ανάμεσα σε άλλα, διατυπώθηκε από το Ισραήλ η σημασία της αφομοίωσης των προσφύγων, ενώ η Αίγυπτος στο ίδιο πλαίσιο πρότεινε τη σύσταση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την εκμάθηση της γλώσσας. Οι εθελοντικές δράσεις και η σύσταση οργανώσεων είναι τακτικές που υποστήριξαν όλοι οι εμπειρογνώμονες των κρατών.


Στο κλείσιμο αυτής της συντονισμένης συζήτησης, για άλλη μια φορά αλληλοσυμπληρώθηκαν η Γεωργία και το Ισραήλ. Η εισαγωγή του νέου επιχειρήματος από τη Γεωργία πως η εκπαίδευση των γυναικών και συγκεκριμένα η εκμάθηση της γλώσσας υποδοχής συμβάλλοντας στην αποφυγή της κακοποίησης μιας γυναίκας, βρήκε σύμφωνη την Ιαπωνία η οποία συμπλήρωσε πως η εκμάθηση της γλώσσας οδήγησε στην συνειδητοποίηση των γυναικείων δικαιωμάτων από τις ίδιες αλλά και στην υπεράσπιση των εαυτών τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *