Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αναφέρονται αποκλειστικά στην καινούργια φόρμα ομαδικών συμμετοχών, η οποία εισήχθη στη φετινή διοργάνωση, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την παροχή διευκολύνσεων σε αυτόν. Η αξιολόγηση είναι πλήρως ανώνυμη και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό.