Οι ομαδικές αιτήσεις για τους Εμπειρογνώμονες θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 18 Οκτωβρίου.

(Οδηγίες προς Υπεύθυνους Καθηγητές)

Εφόσον έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών/τριών της ομαδικής αποστολής του σχολείου σας, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης ομαδικής συμμετοχής (συνημμένο αρχείο excel) και ταυτόχρονα στην καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής της ομάδας σας. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού στο κάτω μέρος της αίτησης ομαδικής συμμετοχής (συνημμένο έγγραφο excel). Μην παραλείψετε να αναφέρετε το όνομα του σχολείου σας ως αιτιολογία κατάθεσης.

Στη συνέχεια, αποστέλλετε συνημμένα το συμπληρωμένο αρχείο της αίτησης ομαδικής συμμετοχής (αρχείο excel), καθώς και σκαναρισμένο αντίγραφο του καταθετηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  roh.confe@gmail.com  βάζοντας το όνομα του σχολείου σας ως θέμα στο σχετικό email και αναγράφοντας στο κυρίως κείμενο τον αριθμό των μαθητών/τριών της ομαδικής συμμετοχής σας (Εκπρόσωποι Χωρών και Εθελοντές).

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση ορθής λήψης του email και θα ενημερωθείτε για την εξασφάλιση των θέσεων συμμετοχής εντός 24 ωρών. Έως τις 23 Οκτωβρίου θα σας σταλεί η αναλυτική κατανομή θέσεων (Επιτροπών και Χωρών Εκπροσώπησης) των μαθητών/τριών σας, ενώ θα λάβετε και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας σας.

Προσοχή: Έγκυρη υποβολή ομαδικής αίτησης σχολείου θα θεωρείται μόνον όταν η αίτηση ομαδικής συμμετοχής συνοδεύεται από το καταθετήριο που επιβεβαιώνει την καταβολή του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής ανά μαθητή/τρια για τη θέση του Εκπροσώπου Χώρας σε Επιτροπή ανέρχεται στα 60€. Σημειώνεται ότι η ανάθεση των θέσεων Επιτροπών και Χωρών Εκπροσώπησης ενδέχεται να διαφέρει από τις αρχικές προτιμήσεις και αναμένεται να καθοριστεί με κριτήριο την ισότιμη κατανομή των θέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων και τη σχετική διαθεσιμότητα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Αίτηση Ομαδικής Συμμετοχής.