Α. Οδηγίες προς Υπεύθυνους Καθηγητές – 4 βήματα

1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (παρακάτω σε αυτή τη σελίδα).

Για την αίτηση θα χρειαστείτε τις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία Επικοινωνίας Σχολικής Μονάδας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου καθηγητή ομάδας 
 • Για κάθε μαθητή:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Διεύθυνση email
  • 3 επιλογές προτίμησης Επιτροπής (δείτε αναλυτικά εδώ)

Η διαδικασία των ομαδικών εγγραφών έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τnν αντίστοιχη των προηγούμενων χρόνων, καθώς έχει ανανεωθεί για τη διοργάνωση του ΜΡΔ 2020, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας σας και την επιτάχυνση της διαδικασίας. Παρακάτω στη σελίδα (ενότητα Β) μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο Αναλυτικό Οδηγό Συμπλήρωσής της.

2. Αποστολή της φόρμας με email στο roh.techncal@gmail.com και αναμονή απάντησης (εντός 24 ωρών). Ως θέμα αναγράψτε «Αίτηση Ομαδικής Συμμετοχής – Όνομα Σχολείου». Σημαντικό: Βεβαιωθείτε πως έχετε επισυνάψει το σωστό αρχείο-φόρμα πριν την αποστολή του μηνύματος.

3. (Κατόπιν της λήψης του επιβεβαιωτικού email) Κατάθεση συνολικού αντιτίμου συμμετοχής της αποστολής σας στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΡΟΗ», Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR09 0172 2160 0052 1608 3670 577 με αιτιολογία κατάθεσης το όνομα του σχολείου.

 • Το Ατομικό κόστος συμμετοχής ως Διπλωμάτης/Διπλωμάτης με Καθεστώς Παρατηρητή σε Επιτροπή, ανέρχεται στα 30€
 • Το Ατομικό κόστος συμμετοχής ως Δημοσιογράφος ανέρχεται στα 20€
 • Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προετοιμασίας στους συμμετέχοντες,
  • την προετοιμασία των συμμετεχόντων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας με τα Προεδρεία των Επιτροπών, την υποστήριξη κατά την επιμέλεια των κειμένων θέσης των συμμετεχόντων διπλωματών, την εξοικείωση με τους κανόνες διαδικασίας,
  • την καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών που θα συμμετάσχουν ως δημοσιογράφοι, όσον αφορά τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής ομάδας και υπό την καθοδήγηση του αρχισυντάκτη,
  • την υποστήριξη των υπευθύνων καθηγητών των ομαδικών αποστολών για ζητήματα ουσιαστικά και διαδικαστικά σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών τους στην Προσομοίωση,
  • το πιστοποιητικό συμμετοχής, που χορηγείται ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του συνεδρίου στη διάρκεια της τελετής λήξης,
  • τις τιμητικές βραβεύσεις για τους συμμετέχοντες που θα διακριθούν για την επίδοση τους στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών, που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους βραβευθέντες διπλωμάτες.

4. Αποστολή  σκαναρισμένου αντίγραφου του καταθετηρίου, στο email mrd.synedrio@gmail.com το όνομα του σχολείου σας ως θέμα στο σχετικό email και αναγράφοντας στο κυρίως κείμενο τον αριθμό των μαθητών/τριών της ομαδικής συμμετοχής σας (Εκπρόσωποι Χωρών και Εθελοντές)

Ολοκληρώνοντας τα 4 αυτά βήματα η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη!

Επιπλέον, μετά τη λήξη της διαδικασίας των αιτήσεων, θα σας σταλεί η αναλυτική κατανομή θέσεων (Επιτροπών και Χωρών Εκπροσώπησης) των μαθητών/τριών σας, ενώ θα λάβετε και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας σας.

Σημαντική παρατήρηση: Μια ομαδική συμμετοχή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη όταν έχει ολοκληρωθεί τόσο η δήλωση των μαθητών (αποστολή του αρχείου) όσο και η καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής της ομάδας. 

Β. Φόρμα Ομαδικής Δήλωσης Συμμετοχής και Αναλυτικός Οδηγός Συμπλήρωσης
Γ. Επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της διοργάνωσης

Για οποιαδήποτε τεχνική απορία σχετικά με τη διαδικασία ομαδικής δήλωσης συμμετοχής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση roh.technical@gmail.com, ώστε να λάβετε εξατομικευμένη βοήθεια.

 


Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020. Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 94972/Δ2/17-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.