Α. Οδηγίες προς Υπεύθυνους Καθηγητές (4 βήματα)

1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (παρακάτω σε αυτή τη σελίδα).

Για την αίτηση θα χρειαστείτε τις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία Επικοινωνίας Σχολικής Μονάδας
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου καθηγητή ομάδας 
 • Για κάθε μαθητή:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Διεύθυνση email
  • 3 επιλογές προτίμησης Επιτροπής (δείτε αναλυτικά εδώ)

Παρακάτω στη σελίδα (ενότητα Β) μπορείτε να βρείτε διαθέσιμο Αναλυτικό Οδηγό Συμπλήρωσής της.

2. Αποστολή της φόρμας με email στο roh.technical@gmail.com και αναμονή απάντησης (σε εύλογο χρονικό διάστημα). Ως θέμα αναγράψτε “Αίτηση Ομαδικής Συμμετοχής – Όνομα Σχολείου”. Σημαντικό: Βεβαιωθείτε πως έχετε επισυνάψει το σωστό αρχείο-φόρμα πριν την αποστολή του μηνύματος. 

3. (Κατόπιν της λήψης του επιβεβαιωτικού email) Κατάθεση συνολικού αντιτίμου συμμετοχής της αποστολής σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR3901722270005227104503902 με αιτιολογία κατάθεσης το όνομα του σχολείου.

 • Το ατομικό κόστος συμμετοχής ως διπλωμάτης ανέρχεται στα 30€.
 • Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προετοιμασίας στους συμμετέχοντες,
  • την προετοιμασία των συμμετεχόντων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας με τα Προεδρεία των Επιτροπών, την υποστήριξη κατά την επιμέλεια των κειμένων θέσης των συμμετεχόντων διπλωματών, την εξοικείωση με τους κανόνες διαδικασίας,
  • την υποστήριξη των υπευθύνων καθηγητών των ομαδικών αποστολών για ζητήματα ουσιαστικά και διαδικαστικά σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών τους στην Προσομοίωση,
  • το πιστοποιητικό συμμετοχής, που χορηγείται ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του συνεδρίου στη διάρκεια της τελετής λήξης. Δυνατή είναι, επίσης, και η ταχυδρομική αποστολή της εν λόγω βεβαίωσης κατόπιν σχετικού αιτήματος,
  • τις τιμητικές βραβεύσεις για τους συμμετέχοντες που θα διακριθούν για την επίδοση τους στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών, που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους βραβευθέντες διπλωμάτες.

4. Αποστολή  σκαναρισμένου αντίγραφου του καταθετηρίου, στο email mrd.synedrio@gmail.com το όνομα του σχολείου σας ως θέμα στο σχετικό email και αναγράφοντας στο κυρίως κείμενο τον αριθμό των μαθητών/τριών της ομαδικής συμμετοχής σας (Εκπρόσωποι Χωρών)

Ολοκληρώνοντας τα 4 αυτά βήματα η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη!

Επιπλέον, μετά τη λήξη της διαδικασίας των αιτήσεων, θα σας σταλεί η αναλυτική κατανομή θέσεων (Επιτροπών και Χωρών Εκπροσώπησης) των μαθητών/τριών σας, ενώ θα λάβετε και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας σας.

Σημαντική παρατήρηση: Μια ομαδική συμμετοχή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη όταν έχει ολοκληρωθεί τόσο η δήλωση των μαθητών (αποστολή του αρχείου) όσο και η καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής της ομάδας. 

Β. Φόρμα Ομαδικής Δήλωσης Συμμετοχής και Αναλυτικός Οδηγός Συμπλήρωσης
   • Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Αναλυτικό Οδηγό Συμπλήρωσης της φόρμας των ομαδικών εγγραφών. Ισχυρή μας σύσταση να τον διατηρείτε παράλληλα ανοικτό στο φυλλομετρητή σας, ενόσω συμπληρώνετε τη φόρμα.

   • Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα ομαδικής δήλωσης συμμετοχής για το ΜΡΔ 2021, για:
    Microsoft Office 2010 και νεότερες εκδόσεις

    Εκδόσεις παλαιότερες του Microsoft Office 2007 δεν υποστηρίζονται.

   • Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τη διαδικασία βήμα προς βήμα!
Γ. Επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα της διοργάνωσης

Για οποιαδήποτε τεχνική απορία σχετικά με τη διαδικασία ομαδικής δήλωσης συμμετοχής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση roh.technical@gmail.com, ώστε να λάβετε εξατομικευμένη βοήθεια.

 


Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2021. Σχετικό έγγραφο: το αρ. πρ. 85649/Δ2/17-09-2021 και 108090/Δ2/06-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.