Παρακαλούμε προχωρήσετε στη συμπλήρωση της ατομικής αίτησης εθελοντή (συνημμένο αρχείο excel). Με την υποβολή της αίτησης δηλώνετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε ως εθελοντής στο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2017». Παρ’ όλα αυτά η συμμετοχή σας στο συνέδριο δεν εξασφαλίζεται, καθώς θα γίνει επιλογή περιορισμένου αριθμού εθελοντών, έπειτα αξιολόγησης των αιτήσεων που θα αποσταλούν.

Παρακαλούμε αποστείλετε την συμπληρωμένη ατομική αίτηση εθελοντή (αρχείο excel) ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  roh.confe@gmail.com, βάζοντας το ονοματεπώνυμο σας ως θέμα στο σχετικό email, μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Mετά την επιτυχή επιλογή της αίτησή σας, θα σας ζητηθεί να καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής σας. Επιπλέον, θα χρειαστεί να αποστείλετε σκαναρισμένο αντίγραφο του καταθετηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  roh.confe@gmail.com, ως συνημμένο, βάζοντας το ονοματεπώνυμο σας ως θέμα στο σχετικό email.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση ορθής λήψης των email εντός 48 ωρών απ’ την παραλαβή τους.

Το κόστος συμμετοχής για τη θέση του εθελοντή ανέρχεται στα 30€.

*Σημείωση: Απευθύνεται μόνο σε μαθητές του σχολείου φιλοξενίας («Ο Απόστολος Παύλος»).

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Αίτηση Εθελοντή.