Οδηγίες προς Μαθητές/Γονείς (3 βήματα)

 

1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (παρακάτω σε αυτή τη σελίδα).

Για την αίτηση θα χρειαστείτε τις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία Μαθητή
 • Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα

2. Κατάθεση συνολικού ποσού κόστους συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR3901722270005227104503902 με αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του μαθητή .

 • Το ατομικό κόστος συμμετοχής ως διπλωμάτης ανέρχεται στα 30€
 • Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προετοιμασίας στους συμμετέχοντες,
  • την προετοιμασία των συμμετεχόντων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας με τα Προεδρεία των Επιτροπών, την υποστήριξη κατά την επιμέλεια των κειμένων θέσης των συμμετεχόντων διπλωματών, την εξοικείωση με τους κανόνες διαδικασίας,
  • την υποστήριξη των υπευθύνων καθηγητών των ομαδικών αποστολών για ζητήματα ουσιαστικά και διαδικαστικά σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών τους στην Προσομοίωση,
  • το πιστοποιητικό συμμετοχής, που χορηγείται ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του συνεδρίου στη διάρκεια της τελετής λήξης. Δυνατή είναι, επίσης, και η ταχυδρομική αποστολή της εν λόγω βεβαίωσης κατόπιν σχετικού αιτήματος.
  • τις τιμητικές βραβεύσεις για τους συμμετέχοντες που θα διακριθούν για την επίδοση τους στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών, που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους βραβευθέντες διπλωμάτες.

3. Αποστολή  σκαναρισμένου αντίγραφου του καταθετηρίου, στο email mrd.synedrio@gmail.com με τίτλο “Αποδεικτικό Πληρωμής Ονοματεπώνυμο” και κείμενο το ονοματεπώνυμο του μαθητή.

Ολοκληρώνοντας τα 3 αυτά βήματα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (31η Οκτωβρίου 2021), η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη!

 


Με ( * ) σημειώνονται οι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ερωτήσεις.

Α. Προσωπικές πληροφορίες μαθητή/-τριας

Αποκλειστικά για λόγους παροχής ίσων ευκαιριών

Β. Προσωπικές Πληροφορίες γονέα/κηδεμόνα

 


Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2021. Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 85649/Δ2/17-09-2021 και 108090/Δ2/06-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.