Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης ατομικής συμμετοχής (συνημμένο αρχείο excel) και ταυτόχρονα στην καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής σας. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού στο κάτω μέρος της αίτησης ατομικής συμμετοχής (συνημμένο έγγραφο excel). Μην παραλείψετε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας ως αιτιολογία κατάθεσης.

Στη συνέχεια, αποστέλλετε συνημμένα το συμπληρωμένο αρχείο της αίτησης ατομικής συμμετοχής (αρχείο excel), καθώς και σκαναρισμένο αντίγραφο του καταθετηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  roh.confe@gmail.com  βάζοντας το ονοματεπώνυμο σας ως θέμα στο σχετικό email.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση ορθής λήψης του email και θα ενημερωθείτε για την εξασφάλιση της συμμετοχής εντός 48 ωρών. Θα σας σταλεί η ανάθεση της θέσης συμμετοχής σας (Επιτροπή και Χώρα Εκπροσώπησης), ενώ θα λάβετε και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία σας.

Προσοχή: Έγκυρη υποβολή ατομικής αίτησης θα θεωρείται μόνον όταν η αίτηση ατομικής συμμετοχής συνοδεύεται από το καταθετήριο που επιβεβαιώνει την καταβολή του κόστους συμμετοχής.

Στην αίτηση θα πρέπει ο μαθητής να επιλέξει αν θα συμμετάσχει ως διπλωμάτες και ως διπλωμάτης με καθεστώς παρατηρητή.

Οι μαθητές συμμετέχουν στις Επιτροπές ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Επιπλέον, ορισμένοι μαθητές συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή. Ένας συμμετέχων με καθεστώς παρατηρητή διαθέτει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους Κανόνες Διαδικασίας, όπως όλοι οι συμμετέχοντες, με τη διαφορά ότι δεν συμμετέχει στην τελική διαδικασία αποδοχής του Σχεδίου Γνώμης που υιοθετεί η Επιτροπή, καθώς και στη διαδικασία αποδοχής των Τροπολογιών.

Ο συμμετέχων με καθεστώς παρατηρητή μπορεί να εκπροσωπεί κράτος ή κάποιον άλλο διεθνή κυβερνητικό ή μη-κυβερνητικό οργανισμό. Μαθητής με καθεστώς παρατηρητή που εκπροσωπεί κράτος (όπως για παράδειγμα στο Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), ακολουθεί την ίδια ακριβώς διαδικασία προετοιμασίας όπως όλοι οι μαθητές, ερευνώντας για το αντίστοιχο κράτος που του έχει ανατεθεί. Μαθητής με καθεστώς παρατηρητή που εκπροσωπεί διεθνή οργάνωση (UNICEF και UN Women) συμμετέχει ως «απεσταλμένος» της και επιδιώκει την προώθηση των σκοπών και των αρχών της οργάνωσης αυτής. Η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και κρίσιμη, διότι πολύ συχνά παρατηρείται ότι οι οργανώσεις με καθεστώς παρατηρητή συμβάλουν με θετικό τρόπο στην υιοθέτηση αποφάσεων που προασπίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα του ανθρώπου, ασκώντας πίεση στα κράτη προς αυτή την κατεύθυνση.

Το κόστος συμμετοχής για τη θέση του Εκπροσώπου Χώρας σε Επιτροπή ανέρχεται στα 60€.

Σημειώνεται ότι η ανάθεση των θέσεων Επιτροπών και Χωρών Εκπροσώπησης ενδέχεται να διαφέρει από τις αρχικές προτιμήσεις και αναμένεται να καθοριστεί με κριτήριο την ισότιμη κατανομή των θέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων και τη σχετική διαθεσιμότητα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Αίτηση Ατομικής Συμμετοχής.