Οδηγίες προς Μαθητές/Γονείς – 3 βήματα

 

1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης (παρακάτω σε αυτή τη σελίδα).

Για την αίτηση θα χρειαστείτε τις εξής πληροφορίες:

 • Στοιχεία Μαθητή
 • Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα

 

2. Κατάθεση συνολικού ποσού κόστους συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της Κοιν.Σ.Επ. “ΡΟΗ”, Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR09 0172 2160 0052 1608 3670 577 με αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του μαθητή .

 • Το Ατομικό κόστος συμμετοχής ως Διπλωμάτης/Διπλωμάτης με Καθεστώς Παρατηρητή σε Επιτροπή, ανέρχεται στα 30€
 • Το Ατομικό κόστος συμμετοχής ως Δημοσιογράφος ανέρχεται στα 20€
 • Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο προετοιμασίας στους συμμετέχοντες,
  • την προετοιμασία των συμμετεχόντων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων εργασίας με τα Προεδρεία των Επιτροπών, την υποστήριξη κατά την επιμέλεια των κειμένων θέσης των συμμετεχόντων διπλωματών, την εξοικείωση με τους κανόνες διαδικασίας,
  • την καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών που θα συμμετάσχουν ως δημοσιογράφοι, όσον αφορά τα καθήκοντα τους στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής ομάδας και υπό την καθοδήγηση του αρχισυντάκτη,
  • την υποστήριξη των υπευθύνων καθηγητών των ομαδικών αποστολών για ζητήματα ουσιαστικά και διαδικαστικά σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών τους στην Προσομοίωση,
  • το πιστοποιητικό συμμετοχής, που χορηγείται ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση του συνεδρίου στη διάρκεια της τελετής λήξης,
  • τις τιμητικές βραβεύσεις για τους συμμετέχοντες που θα διακριθούν για την επίδοση τους στο πλαίσιο των εργασιών των Επιτροπών, που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους βραβευθέντες διπλωμάτες.

 

3. Αποστολή  σκαναρισμένου αντίγραφου του καταθετηρίου, στο email mrd.synedrio@gmail.com με τίτλο “Αποδεικτικό Πληρωμής Ονοματεπώνυμο” και κείμενο το ονοματεπώνυμο του μαθητή.

Ολοκληρώνοντας τα 3 αυτά βήματα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (31η Οκτωβρίου 2020), η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη!

 

 


Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 5ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020. Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 94972/Δ2/17-07-2020 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.