Εργασία και απασχόληση: Πως οι διπλωμάτες παλεύουν για τα ΑΜΕΑ

Ξεκίνησε ομαλά ο διάλογος για την Εργασία και Απασχόληση των ΑΜΕΑ. Στην διαδικασία συμμετείχαν όλες οι χώρες, που είναι εκλεγμένα μέλη του CRPD, με τον εκπρόσωπο της Γερμανίας, όμως, να  προσέρχεται στον χώρο με σημαντική αργοπορία.

Ενδιαφέρουσες προτάσεις έγιναν από όλες τις χώρες. Κατά κύριο λόγο οι προτάσεις κινήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο, το οποίο φάνηκε και κατά τη διάρκεια του μη συντονισμένου διαλόγου στον οποίο υπήρχε γενική ομοφωνία. Μικρή εξαίρεση αποτελεί μια διαφωνία ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες διαφόρων χωρών σχετικά με το εάν τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να πηγαίνουν σε σχολεία ειδικά για αυτούς ή σε κοινά, η οποία όμως λύθηκε σύντομα και με όχι ιδιαίτερες εντάσεις.

Οι συντονισμένες συζητήσεις που έγιναν κινήθηκαν σε δύο πλαίσια. Η πρώτη αφορούσε τη δυνατότητα εργασίας για τα ΑΜΕΑ. Πάνω σε αυτήν οι κύριες προτάσεις που έγιναν ήταν σχετικά με τις υποδομές που πρέπει να υπάρχουν στον χώρο, την παροχή κινήτρων για την πρόσληψη των ΑΜΕΑ, νόμους που θα προστατεύουν το δικαίωμα στην εργασία των ΑΜΕΑ.  Επιπλέον, έγιναν προτάσεις από πολλές χώρες σχετικά με την παροχή προγραμμάτων στα ΑΜΕΑ, καθώς και την τεχνολογική τους εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορούν να στραφούν και προς την αυτό-απασχόληση. Τέλος, υπήρχαν και αιτήματα για παροχή κονδυλιών, ειδικά από αναπτυσσόμενες χώρες όπως η  Ουγκάντα.

Η δεύτερη συζήτηση αφορούσε την εκπαίδευση των ΑΜΕΑ, η οποία θα τους βοηθήσει και στην μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση. Σε αυτόν τον τομέα αναφέρθηκαν πολλά προβλήματα, καθώς για παράδειγμα στην Ουγγαρία το 72% δεν αποφοιτεί από το λύκειο. Σε αυτόν τον τομέα έγιναν προτάσεις, όπως η ύπαρξη ειδικών συμβούλων και  εκπαιδευτικών που θα γνωρίζουν τις ανάγκες τον ΑΜΕΑ, αλλά και ειδικών σχολείων.

Οι εμπειρογνώμονες αφού έχουν ολοκληρώσει αυτές τις δύο συζητήσεις κινούνται πλέον στην δημιουργία ενός σχεδίου γνώμης.
Ερμιόνη Βλαχίδου, Επιτροπή για εργασία και απασχόληση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *