Επιτροπή για το Δικαίωμα της Ελευθερίας της Έκφρασης του Ανθρώπου: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Γνώμης

της Ελευθερίας-Ραφαέλλας Γερολύμου

Τα εκπαιδευτήρια “Απόστολος Παύλος” φιλοξένησαν για δεύτερη ημέρα την 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη».

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή του Δικαιώματος της Ελευθερίας της Έκφρασης του Ανθρώπου ξεκίνησε τις εργασίες της, μετά από την απαραίτητη διαδικασία της εξακρίβωσης της απαρτίας, μέσω μίας μη συντονισμένης συζήτησης, θέμα της οποίας αποτέλεσε η καταγραφή των προτάσεων των συντονισμένων συζητήσεων της προηγούμενης συνεδρίασης. Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου, η εκπρόσωπος της Ιαπωνίας ζήτησε παράταση για τη συνέχιση της συνδιάλεξης.

Ακολούθησε συντονισμένη συζήτηση, με θέμα τους τρόπους αντιμετώπισης της λογοκρισίας και της παραπληροφόρησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), μετά από πρόταση της Ελλάδας. Ο εμπειρογνώμονας της Μαυριτανίας ανέφερε την ύπαρξη περιορισμού του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης λόγω της λογοκρισίας. Η Τουρκία, με τη σειρά της, υπενθύμισε προς τις άλλες χώρες την προθυμία της για κοινή πορεία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την επιθυμία της για μια κοινωνία πολιτών. Στη συνέχεια, η εμπειρογνώμονας της Νότιας Αφρικής τόνισε την σημασίας της εκπαίδευσης των νέων κατά της παραπληροφόρησης, με την οποία ιδέα συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της ελληνικής αποστολής, ο οποίος έκανε κι αυτός αναφορά στις συνταγματικές διατάξεις. Πριν το πέρας του χρονικού ορίου ομιλίας, η Πορτογαλία επισήμανε την ύπαρξη ελέγχου στο χώρο του διαδικτύου, ώστε να αποφευχθεί η απειλή της δημόσιας ζωής από τη μετάδοση πληροφοριών μέσα από αυτό.

Η Επιτροπή, εν συνεχεία, προχώρησε σε μία μη συντονισμένη συζήτηση με θέμα την καταγραφή των προαναφερθέντων αναφορών, κατόπιν πρότασης από την πλευρά της γερμανικής εκπροσώπησης. Η Γαλλία, μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου, έκανε χρήση του δικαιώματος της για παράταση του χρόνου με σκοπό την ολοκλήρωση της παρούσας συζήτησης.

Μετά από μια ολιγόλεπτη διακοπή και υπολογισμό της απαρτίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη συζήτηση με θέμα τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τους δημοσιογράφους. Η Ιαπωνία, ανοίγοντας τη διαδικασία, έκανε αφορά στις πρόσφατες δολοφονίες δημοσιογράφων, οι οποίες είχαν ως στόχο την αποσιώπησή τους. Επίσης, ο αντιπρόσωπος της Μαυριτανίας εξέφρασε έντονα την άποψή του σχετικά με την επιρροή, που ασκούν οι δημοσιογράφοι, και την κατάχρηση αυτής της ικανότητας προς όφελος της προπαγανδιστικής πολιτικής.

Η Επιτροπή του Δικαιώματος της Ελεύθερης Έκφρασης, για ακόμα μια φορά, προέβη σε μία μη συντονισμένη συζήτηση για τη συγγραφή των πρακτικών του προηγούμενου ζητήματος. Η Γαλλία, σε αυτό το σημείο, πρότεινε την παράταση του χρόνου για την αποπεράτωση της διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αποτυπώθηκαν υπό μορφή γραπτού υπομνήματος από τους εκπροσώπους και το σχέδιο γνώμης εστάλη στο τμήμα της γραμματείας για διόρθωση και έγκριση. Παράλληλα, εισηγητής επιλέχθηκε ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), ύστερα από μη συντονισμένη συζήτηση. Το Σχέδιο Γνώμης εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο του με τους εκπροσώπους κάθε χώρας να προχωρούν σε τέσσερις εγκεκριμένες τροπολογίες στο πλαίσιο μίας μη συντονισμένης συζήτησης.

Τέλος, το τροποποιημένο Σχέδιο Γνώμης, το οποίο περιείχε τις νέες διατάξεις για το Δικαίωμα της Ελευθερίας της Έκφρασης του Ανθρώπου, προχώρησε άμεσα σε ψήφιση και οι διαδικασίες της Επιτροπής τελείωσαν εκεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *