Εμπόδια και οι λύσεις στο δικαίωμα συμμετοχής στην δημόσια ζωή

της Μαρίας Φαραού

Το σημερινό θέμα συζήτησης αφορούσε τα εμπόδια που υπάρχουν στην συμμετοχή του ατόμου στη δημόσια ζωή και τις λύσεις.

Αρχικά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εμπειρογνώμων της Σιέρρα Λεόνε, στη χώρα της  «το 70% των πολιτών βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού». Η εκπρόσωπος της Ουγκάντα συμφώνησε, αναφέροντας πως το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι χαμηλό και επομένως, η δημόσια ζωή και η συμμετοχή στα κοινά θεωρείται δευτερεύουσα.

Ακόμη, υποστηρίχθηκε από τους εκπροσώπους των χωρών πως τόσο η άμεση όσο και η έμμεση συμμετοχή των πολιτών στα κοινά είναι μείζονος σημασίας καθώς οι μαθητές από νεαρή ηλικία θα πρέπει να κατανοούν την σοβαρότητα της συμμετοχής τους στην δημόσια ζωή. Επιπλέον, αναφέρθηκε πως σε προτεραιότητα βρίσκονται τα ΑμεΑ και η επίτευξη της  εύκολης πρόσβασής τους στις δημόσιες εγκαταστάσεις καθώς έτσι θα μπορούν να μετέχουν στα κοινά. Ακόμα, μια λύση που δόθηκε για τα ΑμεΑ είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων (εκλέγειν – εκλέγεσθαι) και προτάθηκε από την εμπειρογνώμων της Ιαπωνίας μυστική ψηφοφορία για τα ζητήματα των ΑμεΑ προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού και εκφοβισμού.

Στο τέλος της συζήτησης οι συμμετέχουσες χώρες προχώρησαν στην παρουσίαση του τελικού σχεδίου γνώμης. Αρχικά, υποστηρίχθηκε πως η πρόσβαση στα δημόσια αξιώματα οφείλει να είναι αντικειμενική και εύλογη. Στην συνέχεια, οι εμπειρογνώμονες θεώρησαν αναγκαίες τις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες από το κράτος σχετικά με την μελλοντική εκπαίδευση των ψηφοφόρων. Επιπρόσθετα, μια ακόμη διάταξη ήταν η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και των γλωσσικών εμποδίων που δεν ευνοούν στην πολιτικοποίηση των νέων. Άλλη μια πρόταση που ήταν η επιβολή κυρώσεων σε αυτούς που απέχουν από τα κοινά και την δημόσια ζωή.  Εν κατακλείδι, οι εκπρόσωποι των χωρών υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια.

Το σχέδιο γνώμης ψηφίστηκε από τους συμμετέχοντες Ομόφωνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *