Δικαίωμα στην Υγεία

 της Μερόπης Καραφωτιά

Την δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, αρχικά, ξεκίνησε ο ανοιχτός διάλογος κατά τον οποίο οι εκπρόσωποι παρουσίασαν τη θέση της  χώρας τους.

Έπειτα, συζητήθηκε το πρώτο αίτημα για την ανάγκη παιδικού εμβολιασμού. Σημαντικές προτάσεις που ειπώθηκαν ήταν η ενημέρωση, η παροχή εμβολίων στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως και η αποστολή ιατρών. Υπήρξαν και παρεμβάσεις που έγιναν από την Ιαπωνία για το εμβόλιο της Ιλαρά και από την Σιέρρα Λεόνε για τα εμβόλια της Ιλαρά, του Έμπολα και του HIV.

Το δεύτερο αίτημα ήταν από τον εκπρόσωπο του Μπαχρέιν για την αντιμετώπιση της κακής διατροφής. Προτάθηκε η ενημέρωση, η αποφυγή κατασκευασμένων προϊόντων και η παρουσία υπεύθυνων ιατρών στα σχολεία. Το Τόγκο έκανε παράκληση για παρέμβαση βοήθειας από ανεπτυγμένες χώρες για αποστολή τροφίμων και ποσίμου νερού.

Ακολούθησε το τρίτο αίτημα που αφορούσε την πρόσβαση παιδιών σε καθαρό πόσιμο νερό. Αναφέρθηκαν ως λύσεις η ενημέρωση, η αποστολή εμφιαλωμένων νερών, ο καθαρισμός του ποταμού Νείλου και οι βαριές ποινές σε όποιον ιδιωτικοποιεί το νερό. Λογομάχησαν η Αίγυπτος με την Ιαπωνία στο ζήτημα της δωρεάν ύδρευσης εφόσον δεν υπάρχει χρηματική υποστήριξη. Στο σημείο αυτό, επενέβη ο πρόεδρος που ζήτησε να μην γίνει ξανά κάποια παρόμοια πρόταση ευθέως.

Σαν τέταρτο αίτημα ,υπήρξε το μέγιστο δυνατό επίπεδο υγείας. Οι λύσεις που προτάθηκαν ήταν η ίδρυση ιατρικών εγκαταστάσεων, το ειδικευμένο προσωπικό, και η κατάλληλη ευαισθητοποίηση.

Το επόμενο αίτημα αφορούσε την περίθαλψη της μητέρας. Οι λύσεις που παρατέθηκαν ήταν ο συνεχής ιατρικός έλεγχος, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Στο ενδιάμεσο, ειπώθηκε από τον εμπειρογνώμονα του Τόγκο το ζήτημα της έκτρωσης για το οποίο ο πρόεδρος τοποθετήθηκε και ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ λεπτό θέμα που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις.

Πάνω σε όσα συζητήθηκαν ο εμπειρογνώμονας της UNICEF δήλωσε: «Η διαδικασία της συζήτησης ήταν αρκετά ευχάριστη. Ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα που έπρεπε να συζητηθούν. Ευτυχώς δεν είχαμε συγκρούσεις αλλά αντίθετα ταυτίσεις».

Στη συνέχεια συζητήθηκε το αυξανόμενο πρόβλημα του ρατσισμού. Οι προτάσεις που ακούστηκαν ήταν η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ενημέρωση και  η χρήση ΜΜΕ για προβολή αντιρατσιστικών προτύπων.

Ακολούθησε το αίτημα του οικογενειακού προγραμματισμού από την Αίγυπτο. Οι προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν για βοήθεια σχετικών οργανισμών στις νέες άπειρες οικογένειες, η ενημέρωση, ο έλεγχος γονέων και ανεπτυγμένο σύστημα αντισύλληψης.

Το επόμενο αίτημα αφορούσε τα ναρκωτικά και τις τοξικές ουσίες. Πάνω σε αυτό το θέμα, ακούστηκαν λύσεις όπως η ενημέρωση των σχολείων, η ενίσχυση προγραμμάτων περίθαλψης και η προβολή απεξαρτημένων ατόμων για ελπιδοφόρα μηνύματα. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε η προληπτικής ιατρικής. Πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, συζητήθηκαν η ίδρυση και βελτίωση ιατρικών μονάδων καθώς και η καταπολέμηση της βίας.

Ο εμπειρογνώμονα της Αιγύπτου, ο οποίος έθεσε πολλά θέματα προς συζήτηση σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων μας δήλωσε τα εξής: «Αυτό που ζητούμε σαν χώρα είναι οικονομική βοήθειας σαφώς από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και στο τέλος να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία. Αλλά βέβαια, επειδή είμαστε μια βαθιά μουσουλμανική χώρα θέλουμε να αρμόζει στη θρησκεία μας χωρίς να υπάρχουν υπερβολικά μεγάλες διαφορές που θα μπορούσαν να συγκλονίσουν τον κόσμο. Το ίδιο φαντάζομαι θα ισχύει και για τις άλλες μουσουλμανικές χώρες».

Λίγο πριν το τέλος της προσομοίωσης   μετά από ψηφοφορία εισηγητής αναδείχθηκε η Αιθιοπία και οι 17 αποφάσεις έγιναν δεκτές από το σύνολο των διπλωματών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *