Νέες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή για την 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2018” θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.