Διακρίσεις τέλος!

Ενημερωμένοι και αποφασισμένοι παρουσιάστηκαν οι εμπειρογνώμονες των χωρών στην Επιτροπή για την Απαγόρευση των Φυλετικών Διακρίσεων. Ήδη από την πρώτη μέρα του συνεδρίου ακούστηκαν απόψεις άκρως ενδιαφέρουσες και οι εκπρόσωποι των χωρών, τόσο του δυτικού κόσμου, όσο και των μη αναπτυγμένων χώρων, έδειξαν την προθυμία τους να βελτιώσουν τις υπάρχουσες συνθήκες.

Οι εμπειρογνώμονες, αρχικά, παρουσίασαν σύντομα τη θέση της χώρας τους σε σχέση με το ζήτημα και με περηφάνεια δήλωσαν τα μέτρα, που ήδη έχουν λάβει για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Στη συνέχεια, ξεκίνησε συντονισμένη συζήτηση με θέμα τις διακρίσεις, που συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο. Οι εκπρόσωποι των κρατών έδωσαν εδώ κάποιες αξιόλογες προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρογνώμονας της Αλγερίας πρότεινε πολύ εύστοχα την καθιέρωση ανώνυμων συνεντεύξεων, με την εμπειρογνώμονα του Μαυρικίου να συμφωνεί και να συμπληρώνει ως πρόταση το ανώνυμο βιογραφικό. Η εκπρόσωπος της Τουρκίας μέσα στη πληθώρα των προτάσεών της πρότεινε τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για καταγγελίες και, κατ’ επέκταση, μητρώου για παραπτώματα εργαζομένων με γνώμονα τις φυλετικές διακρίσεις. Η εμπειρογνώμονας της ίδιας χώρας πρότεινε, μάλιστα, την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους με σκοπό την εξακρίβωση ενδεχόμενης καταπάτησης δικαιωμάτων. Την πρόταση αυτή χαιρέτισαν οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες με κάποιο σκεπτικισμό. Ενημερωτικές εκδηλώσεις και επιμορφώσεις  πρότειναν οι εμπειρογνώμονες της Ουγγαρίας και του Βελγίου, ενώ ο εκπρόσωπος των Η.Π.Α. πρότεινε έξυπνα την εξωδικαστική λύση για κάποιον εργαζόμενο, που υπέστη φυλετική διάκριση, με σκοπό την αποφυγή πολλών εξόδων για εκείνον.

Το δεύτερο θέμα συζήτησης βρήκε σύμφωνους τους περισσότερους εμπειρογνώμονες. Για το ζήτημα της ρητορικής μίσους, σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των κρατών πρότειναν την εκπαίδευση και γενικότερα την μόρφωση ως λύση. Σημαντική ήταν η πρόταση της Κολομβίας για την ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων, καθώς και αυτή της Τουρκίας σχετικά με την αναδιάρθρωση των βιβλίων της ιστορίας. Αναφορά έγινε και στον έλεγχο, τόσο των ΜΜΕ, όσο και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις χώρες Κολομβία και Κίνα αντίστοιχα.

Το τελευταίο ζήτημα ήταν και αυτό, που απασχόλησε τους εμπειρογνώμονες μετά την μη συντονισμένη συζήτηση. Το τέλος της πρώτης μέρας βρήκε τους εκπροσώπους των χωρών να συζητούν για το ρόλο των ΜΜΕ στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Μεταξύ των απόψεων, που ακούστηκαν ήταν αυτή της εκπροσώπου της Πολωνίας, η οποία τόνισε τον απαιτούμενο σεβασμό, που πρέπει να αποδίδεται στο λόγο χωρίς την κατάχρησή του. Κυρώσεις σε μισαλλόδοξο λόγο πρότεινε η Κολομβία, ενώ ο Μαυρίκιος ζήτησε να εκφράζονται και οι απόψεις των μειονοτήτων στα ΜΜΕ. Οι εκπρόσωποι των χωρών αναγνώρισαν το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύει την ελευθερία άλλων ατόμων.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την Τουρκία να προτείνει αλγόριθμο, που θα εντοπίζει μη επιτρεπτές λέξεις. Αυτό, προκάλεσε την αντίδραση κάποιων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θα περιόριζε την ελευθεροτυπία. Στη μη συντονισμένη συζήτηση, που ακολούθησε, καταγράφηκαν όλες οι απόψεις που ακούστηκαν με πάθος από τους εμπειρογνώμονες. Γεμάτοι ενθουσιασμό για την επόμενη μέρα, οι εμπειρογνώμονες έληξαν τη συνεδρίαση.

Της Άννας Παπαδημητροπούλου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *