Διαφωνίες και ρήξη για την τελική απόφαση της Επιτροπής για την Προστασία του Παιδιού από Κάθε Μορφή Βίας

της Αθανασίας Γραμμουστιάνου

Παρά το θετικό και φιλικό πνεύμα όλων των διπλωματών, η πορεία προς τη σύνταξη του γραπτού υπομνήματος δεν ήταν εύκολη. Και αυτό γιατί, χώρες, όπως η Βενεζουέλα και η Ρωσική Ομοσπονδία, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν πλήρως, τόσο στο θέμα των τρόπων αντιμετώπισης της βίας απέναντι στα παιδιά, όσο και κατά τη διάρκεια της καταγραφής του υπομνήματος.

Δεύτερη ημέρα της μαθητικής προσομοίωσης “Μαθητές σε ρολό Διπλωμάτη” στα Εκπαιδευτήρια “Ο Απόστολος Παύλος” και από την αρχή της συνεδρίασης οι διπλωμάτες όλων των χωρών ξεκίνησαν με μεγάλη προθυμία απαντώντας θετικά στο αίτημα για δήλωση απαρτίας από τον εμπειρογνώμονα της Αιγύπτου. Στη συνεχεία, προτάθηκε αίτημα για συντονισμένη συζήτηση με θέμα τους τρόπους αντιμετώπισης όλων των μορφών βίας στο παιδί. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα από τους εμπειρογνώμονες όλων των χωρών και η διαδικασία συζήτησης ξεκίνησε.

Σε αυτή τη συζήτηση το Μονακό πήρε το λόγο και ανέφερε πως το σχολειό θα πρέπει να τοποθετήσει ψυχολόγους και διαμεσολαβητές, ώστε να συμβάλλουν στο έργο των παιδαγωγών, λειτουργώντας επικουρικά. Η Ρωσική Ομοσπονδία συμφώνησε προσθέτοντας πως θα ήταν καλό να διοργανώνονται κατά καιρούς στα σχολεία ομιλίες με σκοπό την ενημέρωση γονέων και παιδιών σχετικά με τον τομέα της βίας.

Ζητήθηκε παράταση για την ίδια συντονισμένη συζήτηση και στη συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε σε μία μη συντονισμένη συζήτηση με θέμα την καταγραφή των τροπών αντιμετώπισης. Μετά την ολοκλήρωση της το Προεδρείο άνοιξε το βήμα για αιτήματα και μία ακόμη συντονισμένη συζήτηση ξεκίνησε με σκοπό να συζητήσουν οι διπλωμάτες σχετικά με την πρόοδο και τις αποφάσεις της μη συντονισμένης συζήτησης.
Η Σλοβακία, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ως μετρό κατά της βίας των παιδιών τις εκπομπές ενημέρωσης και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ΜΚΟ και τα κράτη. Η Νότια Αφρική ανέφερε πως οι ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις οφείλουν να χρηματοδοτούν τις αναπτυσσόμενες χώρες, που το έχουν ανάγκη, προκειμένου τα παιδιά, μόνο εάν υπάρχει μεγάλη ανάγκη εργασίας, να εργάζονται σε σωστές και υγιείς συνθήκες εργασίας.

Έπειτα, η Πρόεδρος της Επιτροπής άνοιξε και πάλι το βήμα για προτάσεις και αιτήματα και αποφασίστηκε μια ακόμη μη συντονισμένη συζήτηση με στόχο και πάλι την καταγραφή των τρόπων αντιμετώπισης του ζητήματος, που μας απασχολεί και την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας. Ακόμη, ο διπλωμάτης του Τόγκο πρότεινε συντονισμένη συζήτηση με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση.

Σε αυτή τη συζήτηση το Τόγκο υποστήριξε πως τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματα τους, ενώ η Ρωσική Ομοσπονδία τόνισε με τη σειρά πως, λόγω του ορθόδοξου δόγματος, που διέπει το κράτος της, προστάζει την καταδίωξη των δραστών βίας με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, η Τυνησία πρότεινε την από κοινού με τις υπόλοιπες χώρες συνεργασία της για την επίτευξη του περιορισμού όλων των μορφών βίας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση της συντονισμένης συζήτησης, συνέλεξε όλα τα χειρόγραφα των διπλωματών με τις αποφάσεις τους και η ίδια προσπάθησε να προβεί σε κάποιες βελτιώσεις του γραπτού υπομνήματος, ώστε να γίνει καλύτερη η τελική μορφή του. Αμέσως μετά, το Προεδρείο έστειλε το γραπτό υπόμνημα για έγκριση στη γραμματεία. Αφού εγκρίθηκε το Σχέδιο Γνώμης, οι διπλωμάτες προχώρησαν σε κάποιες τροποποιήσεις αυτού.

Στο τέλος της ημέρας, το Προεδρείο αποφάσισε να χαλαρώσει λίγο τους τόνους και προχωρήσει στο πιο «ελεύθερο» κομμάτι της προσομοίωσης. Σε αυτό, οι διπλωμάτες απέσπασαν κάποια τιμητικά βραβεία και έγραψαν αφιερώσεις στα καρτέλες των υπόλοιπων χωρών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *