Ημερήσια διάταξη με θέμα “Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή”

Στις 12 Δεκεμβρίου έλαβα μέρος ως δημοσιογράφος σε μια από τις επιτροπές του προγράμματος ΜΡΔ. Η επιτροπή είχε ως θέμα την Πολιτιστική Ζωή ανάμεσα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στην επιτροπή ήταν 9 εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούσαν από μια χωρά ο … Συνεχίζεται