Η απαρχή μιας νέας πραγματικότητας

Μετά το πέρας των Εργασιών στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με Ημερήσια Διάταξη «Το Δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης», το σύνολο των Εμπειρογνωμόνων κατέθεσε, στο Προεδρείο, το σχέδιο γνώμης της Επιτροπής μετά από ομόφωνη απόφαση. Ειδικότερα, συνοψίστηκαν οι … Continued