Το πιο ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα

Στο πλαίσιο των συζητήσεων του “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη”  οι εμπειρογνώμονες της επιτροπής περί των δικαιωμάτων του ανθρώπου και συγκεκριμενα  της ημερήσιας διάταξης για το δικαίωμα στη ζωή είχαν γόνιμους διαλόγους για διάφορα θέματα που αφορούν την προστασία του προαναφερθέντος … Συνεχίζεται