Συνέντευξη με την εμπειρογνώμονα της Αυστραλίας στην ημερήσια διάταξη για την Ελευθερία Εκφρασης της Γνώμης του παιδιού

Η  δωδεκάχρονη μαθήτρια Καρολίνα Κυριακή Νικολάου ,όπου κατάγετε από την Κύπρο , γνωστή ως <<Αυστραλία>> τις ημέρες του ΜΡΔ στην επιτροπή για το δικαίωμα στην δημόσια ζωή, παραχωρεί συνέντευξη για την εμπειρία της ως εμπειρογνώμονας. Πως πληροφορήθηκες για τα συνέδρια … Συνεχίζεται