Μπορούν τα ΑΜΕΑ να εργαστούν στον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους; -Η άποψη της Χιλής-

Δυναμικό παρόν δίνει από την έναρξη των συζητήσεων για την Εργασία και την Απασχόληση των ΑΜΕΑ η Χιλή, κάνοντας προτάσεις, συμμετέχοντας στον διάλογο και αναφέροντας τη κατάσταση της χώρας. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις, όμως,  αναφέρθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις  τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να έχουν λιγότερες αρμοδιότητες στον εργατικό τομέα. Σε ερωτήσεις που έγιναν πάνω σε αυτό, ο εμπειρογνώμονας της χώρας απάντησε, ότι είναι φυσικά αδύνατο για τα ΑΜΕΑ να ανταπεξέλθουν σε κάποιες εργασίες, για παράδειγμα χειρωνακτικές εργασίες, όπως αυτή ενός γεωργού, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν όταν η αναπηρία του ατόμου είναι σωματική. Παρόλα αυτά ο εμπειρογνώμονας δήλωσε ότι όταν η αναπηρία δεν επηρεάζει το επάγγελμα, όπως στη περίπτωση σωματικής αναπηρίας  για επαγγέλματα που απαιτούν μόνο ή κυρίως πνευματικές διεργασίες μπορούν να εργαστούν στον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους.

Βλαχίδου Ερμιόνη, Επιτροπή για την εργασία και την απασχόληση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *