ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Προεδρεία Επιτροπών

Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα


1. Ύπατη Αρμοστής ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2. Αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής

3. Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης