ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Προεδρεία Επιτροπών

Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα


1. Ύπατη Αρμοστής ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2. Αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής

3. Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης

Προεδρεία Επιτροπών

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου


1. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης

2. Το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης & θρησκείας

3. Ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών (διαδικτυακή επιτροπή)

Προεδρεία Επιτροπών

Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτιστικών Δικαιωμάτων


1. Το δικαίωμα στη σωματική και ψυχική υγεία

2. Η προστασία της οικογένειας (διαδικτυακή επιτροπή)

3. Το δικαίωμα στην εργασία

Προεδρεία Επιτροπών

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων


1. Απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων

2. Απαγόρευση φυλετικής προπαγάνδας & ρητορικής μίσους

Προεδρεία Επιτροπών

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών


1. Συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή

2. Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

3. Εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης

4. Το δικαίωμα των κοριτσιών και γυναικών στην εκπαίδευση

5. Εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις

Προεδρεία Επιτροπών

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού


1. Το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης της γνώμης του παιδιού

2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση (διαδικτυακή επιτροπή)

3. Το δικαίωμα στην υγεία με έμφαση στους εφήβους

4. Το δικαίωμα στην ελευθερία από όλες τις μορφές βίας

5. Το δικαίωμα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον

Προεδρεία Επιτροπών

Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία


1. Προσβασιμότητα

2. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

3. Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία