Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη συμπλήρωση της ατομικής αίτησης δημοσιογράφου (συνημμένο αρχείο excel) και ταυτόχρονα στην καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής σας. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού στο κάτω μέρος της αίτησης ατομικής συμμετοχής (συνημμένο έγγραφο excel). Μην παραλείψετε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας ως αιτιολογία κατάθεσης.

Στη συνέχεια, αποστέλλετε συνημμένα το συμπληρωμένο αρχείο της ατομικής αίτησης δημοσιογράφου (αρχείο excel), καθώς και σκαναρισμένο αντίγραφο του καταθετηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  roh.confe@gmail.com  βάζοντας το ονοματεπώνυμο σας ως θέμα στο σχετικό email.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση ορθής λήψης του email εντός 48 ωρών. Θα ενημερωθείτε για την εξασφάλιση της συμμετοχής σας, ενώ θα λάβετε και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία σας.

Προσοχή: Έγκυρη υποβολή ατομικής αίτησης δημοσιογράφου θα θεωρείται μόνον όταν η ατομική αίτηση δημοσιογράφου συνοδεύεται από το καταθετήριο που επιβεβαιώνει την καταβολή του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής  για τη θέση του δημοσιογράφου  ανέρχεται στα 40€.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Αίτηση Δημοσιογράφου.