Η 7η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» θα διεξαχθεί στις XX-YY Δεκεμβρίου 2022 διαδικτυακά (???). Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής για τα μέλη των Προεδρείων της διοργάνωσης.

Παρακαλούμε όπως απαριθμήσετε την εμπειρία σας σε σχετικές προσομοιώσεις και συνέδρια, πανεπιστημιακού ή μαθητικού χαρακτήρα, διευκρινίζοντας το όνομα του συνεδρίου, τη χρονολογία, τη θέση, την επιτροπή -εφόσον υπάρχει-, και τυχόν διάκριση σας. Παράδειγμα: 1) PLMUN 2017, Διπλωμάτης, Συμβούλιο Ασφαλείας, 1η Εύφημος Μνεία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προεδρείου για το ΜΡΔ 2020 έχει ολοκληρωθεί! Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!