Οι αιτήσεις για το προσωπικό Ηλεκτρονικής Υποστήριξης έχουν ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας!

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Ηλεκτρονικής Υποστήριξης του ΜΡΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση roh.technical@gmail.com.