Η 6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» θα διεξαχθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής για τα μέλη των Προεδρείων της διοργάνωσης.