Απαγόρευση φυλετικής προπαγάνδας και ρητορικής μίσους

της Δέσποινας Φρονιμοπούλου

Η σχέση μεταξύ της απαγόρευσης της φυλετικής προπαγάνδας και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και η αντιμετώπιση της φυλετικής προπαγάνδας μέσω της εκπαίδευσης.

Μετά την άφιξη και του τελευταίου διπλωμάτη, το Προεδρείο της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων έλαβε τη θέση του και ξεκίνησε η ανεπίσημη συζήτηση με σκοπό το «σπάσιμο του πάγου». Το λόγο πήραν πρώτα το Προεδρείο και οι εθελοντές, οι οποίοι συστήθηκαν λέγοντας κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τους στο συνέδριο και τον εαυτό τους, και μετά ακολούθησαν με τη σειρά τους οι εμπειρογνώμονες.


Αρχικά, οι διπλωμάτες αναφέρθηκαν σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους και έπειτα μεταξύ άλλων, παρουσίασαν τα ενδιαφέροντά τους όπως και ένα αστείο χαρακτηριστικό τους. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος ξεκίνησε να περιγράφει συνοπτικά την διαδικασία διεξαγωγής του τελικού σχεδίου γνώμης απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις αναφορικά με τις προτάσεις και τα αιτήματα. Ακολούθησε η παράθεση ενός σύντομου χαιρετισμού και λόγου από τον Σάμ Νάχμιας, επίτιμο πρόξενο της Ισπανίας στη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας για σεβασμό και ισότητα υποστήριξε την αναγκαιότητα εξάλειψης των συγκεκριμένων φαινομένων, καθώς ακόμη και οι ανεπτυγμένες χώρες διέπονται από αυτά. Αναφέρθηκε στις θηριωδίες έναντι ορισμένων μειονοτήτων των προηγούμενων αιώνων, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμη και στις μέρες μας και έκλεισε διευκρινίζοντας τα είδη και τις αρμοδιότητες ενός επαγγελματία διπλωμάτη.


Μετά την επίσκεψη του πρόξενου και την εξακρίβωση της απαρτίας, η Επιτροπή προχώρησε στην διεξαγωγή του πρώτου ανοικτού διαλόγου. Ακολούθησαν δύο προτάσεις για συντονισμένη συζήτηση, εκ των οποίων υπερίσχυσε η δεύτερη με θέμα την σχέση μεταξύ της απαγόρευσης της φυλετικής προπαγάνδας και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Πρώτη το λόγο πήρε η Μαυριτανία, η οποία στην τοποθέτησή της σημείωσε πως το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί έντονη απειλή του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης στις μέρες μας. Έπειτα, η Κολομβία υποστήριξε πως θα πρέπει οι όροι, δικαίωμα και ρητορική μίσους, να υποστούν μια ακριβή αποσαφήνιση με σκοπό την καλύτερη χρήση και των δύο, προκειμένου, όπως πρόσθεσαν αργότερα και οι Η.Π.Α, να συνυπάρξουν και οι δύο αρμονικά μέσω αμοιβαίων περιορισμών.

Από την άλλη πλευρά, το κράτος της Ισπανίας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο νομικό πλαίσιο, έναντι της ρητορικής μίσους, ενώ οι εμπειρογνώμονες της Αλγερίας, της Βραζιλίας και της Ιαπωνίας συμφώνησαν πως οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα του διαδικτύου, της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής λόγω του ότι είναι ένας τομέας, που επηρεάζει σχεδόν όλον τον κόσμο και γι’αυτό αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας.

Εν συνεχεία, διεξήχθη μια δεύτερη συντονισμένη συζήτηση με θέμα τα μέτρα αντιμετώπισης της φυλετικής προπαγάνδας μέσω της εκπαίδευσης. Η Αλγερία διέκρινε πως θα πρέπει να προαχθεί η πολυπολιτισμοκότητα εντός του συστήματος με κάθε δυνατό τρόπο. Καθ’ όλη την διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στην αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, την ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων, την εδραίωση του θεσμού της ανταλλαγής μαθητών και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η προώθηση της ορθής κοινωνικοποίησης, η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και η ανάγκη για συχνές παρουσιάσεις και σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών αναφορικά με την μάστιγα της ρητορικής μίσους και τη θετική πλευρά της διαφορετικότητας.


Η Επιτροπή επέλεξε να λάβουν χώρα άλλες δύο συντονισμένες συζητήσεις υπό το θέμα της ρητορικής μίσους και της φυλετικής προπαγάνδας στα Μ.Μ.Ε, καθώς και μεμονωμένα στον κυβερνοχώρο. Προτάθηκαν ποικίλα μέτρα σχετικά με αυτό το θέμα, όπως το κοινό νομοθετικό πλαίσιο, η γλωσσολογική κατάρτιση των δημοσιογράφων με σκοπό την καλύτερη και πιο ακριβή χρήση της γλώσσας, προκειμένου να αποφευχθούν οι παρανοήσεις και ο έλεγχος των άρθρων.


Η αντιπροσωπεία της Ισπανίας, αναφερόμενη στο διαδίκτυο, υποστήριξε την άποψή πως το διαδίκτυο αποτελεί «χώρο» δημόσιας έκφρασης και για το λόγο αυτό θα πρέπει θεσμοθετηθούν και τα ανάλογα μέτρα προστασίας των χρηστών του. Ενδεικτικά, υπήρξαν προτάσεις για την εφαρμογή κατάλληλης νομοθεσίας, τη συστηματοποίηση του κυβερνοχώρου με την εδραίωση ενός συστήματος αυτόματης διαγραφής λέξεων και τη διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες, που προβάλλουν ρατσιστικό περιεχόμενο και τις οποίες ως επί το πλείστον διαχειρίζονται χρήστες, που προαγάγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις με στόχο την εξάλειψη αυτών των φαινομένων και την αποφυγή της παραπληροφόρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *