Απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων σε όλους τους τομείς

της Ανδρομάχης Σκλόπη

Η συζήτηση του Σαββάτου ξεκίνησε, με όλες τις χώρες να συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η ξενοφοβία μέσω της εκπαίδευσης. Η Μπουρκίνα Φάσο δήλωσε πως «οι άνθρωποι πρέπει να διδάσκονται για τα δικαιώματα τους για να μπορούν να τα υπερασπίζονται». Επιπλέον, η Τουρκία, οι Η.Π.Α. και το Βέλγιο συμφώνησαν ότι θα βοηθούσε η αύξηση των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση και των προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των λαών.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι χώρες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, στις οικονομικά ανεπτυγμένες και στις υποανάπτυκτες, με τις οικονομικά υποανάπτυκτες να τονίζουν ότι λόγω των οικονομικών τους προβλημάτων δεν μπορούν να παρέχουν αρκετά χρήματα στην εκπαίδευση. Οι ανεπτυγμένες χώρες δήλωσαν όλες την προθυμία τους για προσφορά οικονομικής βοήθειας στις οικονομικά ασθενέσθερες. Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι φυλετικές διακρίσεις στην πολιτική και τονίστηκε από όλους τους εκπροσώπους ότι θεωρείται υποχρέωση του κάθε κράτους να βελτιώσει την νομοθεσία του πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ειδικότερα ο Λίβανος επισήμανε ότι «η διαλλακτικότητα και η συνεργασία με τους ίδιους τους πολίτες είναι αναγκαία».

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα τις φυλετικές διακρίσεις στον εργασιακό χώρο και συμφωνήθηκε ότι πρέπει όλοι να έχουν ισότιμες ευκαιρίες στην εργασία. Ειδικότερα ο Μαυρίκιος πρότεινε να καθιερωθούν οι ανώνυμες συνεντεύξεις και ο Λίβανος πρότεινε να ψηφισθούν μέτρα για την καθιέρωση  ελέγχου σε κάθε εργασιακό χώρο και να επιβάλλονται κάποιου είδους επιπτώσεις αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε διάκριση.Επιπρόσθετα, συζητήθηκε το θέμα του ρόλου των Μ.Μ.Ε. στον τομέα των φυλετικών διακρίσεων και στόχος κάθε χώρας είναι τα ΜΜΕ να διατηρούν ουδέτερη θέση πάνω στο θέμα. Το Βέλγιο ανέφερε πως πολύ συχνά υποκινούνται μέσω των ΜΜΕ διακρίσεις, με τρόπο που είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές από το ευρύ κοινό.

Έπειτα πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις στον τομέα της υγείας όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα, με την εκπρόσωπο της Βραζιλίας να επισημαίνει ότι στην χώρα τους, οι γυναίκες, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους δεν λαμβάνουν σωστή ιατρική παρακολούθηση και η κατάσταση επιβάλλεται άμεσης αλλαγής. Συζητήθηκαν επίσης, οι φυλετικές διακρίσεις στον τομέα του αθλητισμού. Στις περισσότερες χώρες έχουν εξαλειφθεί πλέον τέτοιου είδους διακρίσεις και κάθε αθλητής ανεξάρτητα από την εθνικότητα του έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όποιο άθλημα επιθυμεί. Συγκεκριμένα η Τζαμάικα δήλωσε: «όταν αποκλείεις κάποιον από ένα άθλημα είναι σαν να τον αποκλείεις αυτόματα και από την κοινωνία»!.

Ειδική Μνεία έγινε και στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς το έργο που επιτελούν  είναι πολύ σημαντικό.

Τέλος, μετά τις εργασίες της επιτροπής, οι χώρες κατέληξαν σε ένα κοινό σχέδιο γνώμης, το οποίο  αναγνώστηκε και ακολούθησε ανοιχτός διάλογος με προτάσεις για τροπολογίες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *