Ανάγκη για Ελευθερία Έκφρασης Παγκοσμίως

του Χρήστου Θεοδωρίδη

Η συνεδρίαση της επιτροπής ξεκίνησε και ο εκπρόσωπος της Γαλλίας έθεσε αίτημα συντονισμένης συζήτησης με θέμα «Η ελευθερία της έκφρασης στα ΜΜΕ». Η εκπρόσωπος της Γαλλίας μίλησε για την θέση της χώρας της καθώς και για το πόσο αυτή, προσωπικά, υποστηρίζει το συγκεκριμένο δικαίωμα. Στη συνέχεια όμως έκανε νύξη στα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα τα οποία έχει δεχθεί η συγκεκριμένη χώρα τα τελευταία χρόνια και ως συνέπεια ανάγκασε την Κυβέρνηση της να καταλήξει σε πολιτική περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης. Συνεχίζοντας τη συζήτηση, ο εκπρόσωπος της Αιγύπτου συμφώνησε με την τοποθέτηση της Γαλλίας προσθέτοντας πως σημαντικό λόγο περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελεί η ρητορική μίσους και η αναφορά στη θρησκεία.

Το επόμενο θέμα προς συζήτηση τέθηκε η Ελευθερία Έκφρασης των πολιτικών απόψεων. Εισηγητής του θέματος ήταν ο εκπρόσωπος της Ιαπωνίας ο οποίος πήρε και το λόγο πρώτος, αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση και  στη συκοφαντία που έχουν δεχθεί πολιτικά πρόσωπα. Έπειτα ο εκπρόσωπος της Τυνησίας δήλωσε πως και  ο πρωθυπουργός της χώρας του υποστηρίζει το συγκεκριμένο δικαίωμα. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε πως η χώρα τείνει να θέσει περιορισμό στον τρόπο έκφρασης των πολιτικών απόψεων έχοντας ως στόχο την προστασία των πολιτών της. Η εκπρόσωπος της Γαλλίας αναφέροντας πως το δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» δεν μπορεί να αφαιρεθεί, τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσων αφορά τις δράσεις των πολιτικών προσώπων.

Οι εκπρόσωποι χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές συμμαχίες με σκοπό τη δημιουργία γραπτού υπομνήματος. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η Παραγουάη που είναι μια βαθιά θρησκευόμενη χώρα, βρισκόταν στην ίδια συμμαχία με τον Καναδά που μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ανεξάρτητη χώρα ιδεολογικά. Οι δύο αυτές διαφορετικές συμμαχίες κατέληξαν σε διαφορετικά υπομνήματα και συγκεντρώθηκαν ώστε να επιτευχθεί η ένωση των υπομνημάτων αυτών. Εν συνεχεία, οι συμμαχίες κατέληξαν σε ένα κοινό γραπτό υπόμνημα και μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, συνέταξαν το τελικό αποτέλεσμα,   το οποίο κατέθεσαν στο Προεδρείο.

Η ψήφιση του τελικού υπομνήματος έγινε με τη συναίνεση όλων των χωρών και ψηφίστηκε με πλήρη πλειοψηφία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *