Οι αιτήσεις για τους Υπευθύνους των Εθελοντών για το “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” 2019 έχουν κλείσει.