Οι αιτήσεις για τους Υπευθύνους των Εθελοντών για το «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2019 έχουν κλείσει.