Οι αιτήσεις για τους Δημοσιογράφους (Φοιτητές) για το «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2019 έχουν κλείσει.