Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον!

Ατομική εγγραφή στο συνέδριο: 3 βήματα

  1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης (παρακάτω στην ίδια σελίδα).
  2. Κατάθεση του κόστους συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου «ΡΟΗ» (περισσότερες οδηγίες παρακάτω).
  3. Αποστολή του καταθετηρίου μέσω e-mail στη διεύθυνση της Οργανωτικής Επιτροπής:  mrd.synedrio@gmail.com με θέμα “Αποδεικτικό Πληρωμής – Ονοματεπώνυμο (του μαθητής/τριας που συμμετέχει)” Παράδειγμα: Αποδεικτικό Πληρωμής – Μαρία Παπαδοπούλου.

Ολοκληρώνοντας τα 3 βήματα εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (5η Νοεμβρίου 2023), η ατομική εγγραφή θεωρείται έγκυρη και κατοχυρωμένη!


 


Έγκριση διεξαγωγής από το ΥΠ.Π.Ε.Θ της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» του Συλλόγου «ΡΟΗ» – Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2021. Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 85649/Δ2/17-09-2021 και 108090/Δ2/06-09-2021 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.