Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προεδρείου για το ΜΡΔ 2020 έχει ολοκληρωθεί! Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!