Το ΜΡΔ 2022 θα διεξαχθεί στις 16-18 Δεκεμβρίου 2022 δια ζώσης & Online.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα στελέχη της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2021» έχουν ολοκληρωθεί! Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τους μαθητές διπλωμάτες της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2021» έχουν ολοκληρωθεί! Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!

Οι ομαδικές και ατομικές αιτήσεις συμμετοχής διπλωματών για το ΜΡΔ 2021 έχουν πλέον ανοίξει και θα παραμείνουν ανοικτές έως και την 31η Οκτωβρίου 2021. 

Το ΜΡΔ 2021 θα διεξαχθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα στελέχη της 6ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2021» έχουν ολοκληρωθεί! Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!