Οι αιτήσεις για τα Προεδρεία των Επιτροπών για το «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» 2019 έχουν κλείσει.