Μπορεί να προωθηθεί η Ελεύθερης Έκφρασης της Γνώμης του Παιδιού;

της Ευαγγελίας Περγαντή

Το πρωί της 15ης Δεκεμβρίου βρήκε 13 εμπειρογνώμονες στα εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος». Ο στόχος; Η προώθηση του Δικαιώματος της Ελεύθερης Έκφρασης της Γνώμης του Παιδιού.


Τα προεδρεία άνοιξαν το βήμα και συγκάλεσαν την πρώτη συντονισμένη συζήτηση, το θέμα της οποίας ήταν το παιδί και αν αυτό μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα ή επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Όλες οι χώρες συμφώνησαν κατά κύριο λόγο ότι τα παιδιά επηρεάζονται από άλλους παράγοντες. Ωστόσο, η Ζάμπια υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν είναι ελεύθερα να εκφραστούν. Συνοπτικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν τα παιδιά αποτελούν το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο, η θρησκεία, η τεχνολογία, η οικονομία, η ηλικία και οι κοινωνικές σχέσεις.

Ακολούθησε σύγκλιση δεύτερης συντονισμένης συζήτησης με στόχο την προώθηση μέτρων σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο. Σε αυτήν την συζήτηση οι περισσότερες χώρες συμφώνησαν στην τήρηση των ήδη υπαρχόντων μέτρων του Διεθνούς Δικαίου. Παράλληλα, η Ουρουγουάη πρότεινε την επιβολή κυρώσεων σε όσους τα καταπατούν, ενώ η Τυνησία ενθάρρυνε την δημιουργία σεμιναρίων για την επιμόρφωση των πολιτών της.

Σε παρόμοιο κλίμα κύλησαν και οι εργασίες της τρίτης συντονισμένης συζήτησης με θέμα την επάρκεια ή μη των ισχυόντων νόμων. Κάποιες χώρες υποστήριξαν ότι οι ήδη θεσπισμένοι νόμοι αρκούν. Την αντίθετη άποψη διατύπωσαν η Ζάμπια, η Βενεζουέλα και το Μονακό. Τέλος, ακούστηκαν μετριοπαθείς γνώμες από την Βουλγαρία, την Ουρουγουάη, οι οποίες σημείωσαν πως τα μέτρα έχουν ληφθεί και γίνονται προσπάθειες για την εφαρμογή τους.


Η τέταρτη συντονισμένη συζήτηση είχε θέμα την επιρροή της τεχνολογίας στην άποψη του παιδιού. Σε αυτήν όλες οι χώρες υποστήριξαν ότι η τεχνολογία επηρεάζει την άποψη του παιδιού. Σε αυτό οφείλεται η νεαρή του ηλικία, τα ΜΜΕ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι κακόβουλες διαφημίσεις. Χαρακτηριστική ήταν και η άποψη της Βενεζουέλας, η οποία υπογράμμισε ότι η τεχνολογία δημιουργεί και διαφορετικές απόψεις για κάτι, οι οποίες σχετίζονται με το περιβάλλον και τις ιδεολογίες.

Όσον αφορά στην μη συντονισμένη συζήτηση, οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν τις λύσεις για την προώθηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης του παιδιού. Αποφάνθηκαν πως τα πρώτα βήματα θα παρθούν μέσα από την οργάνωση εκστρατειών, την επιμόρφωση των γονέων, την χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, την δημιουργία τόσο διαγωνισμών και προσομοιώσεων, όσο και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τέλος την κριτική παρακολούθηση των ΜΜΕ.


Στο τέλος σειρά είχε η σύνταξη του Σχεδίου Γνώμης. Αφού εγκρίθηκε, ακολούθησαν οι τροπολογίες με σκοπό την ολοκλήρωση του υπομνήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *