Καινοτόμες ιδέες και ομοφωνία

Η συνεδρίαση της επιτροπής για το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και την ανάπαυση τελείωσε και η επιτροπή απεφάνθη με απόλυτη πλειοψηφία για την εισαγωγή ενός σχεδίου γνώμης με ιδέες ομολογουμένως καινοτόμες και δίκαιες.

Στην αρχή της συζήτησης οι εκπρόσωποι των χωρών φαίνονταν ουσιαστικά να μονολογούν  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε μία στον τομέα αυτό χωρίς προτάσεις για μία διεθνή στροφή προς το συγκεκριμένο θέμα και τα αναπτυσσόμενα κράτη απέδωσαν τις σχετικές ευθύνες στα ανεπτυγμένα.

Ωστόσο, με πρωτοβουλία των ισπανόφωνων κυρίως κρατών η συζήτηση άρχισε να αποκτά μία ατμόσφαιρα συνεργατικότητας και συνδιαλλαγής. Ασφαλείς ιδέες, όπως η δημιουργία υποδομών αναψυχής και παιχνιδιού για τα παιδιά και  η ενημέρωση γονέων, παιδιών και δασκάλων για την βελτίωση του αντικειμένου του παιχνιδιού καθώς και των κινδύνων που ελλοχεύουν στους σύγχρονους τρόπους ψυχαγωγίας έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς ανάμεσα στα κράτη και για αυτό συμπεριλήφθηκαν στο υπόμνημα με τη συναίνεση του συνόλου των κρατών.

Το τελικό σχέδιο γνώμης που ψηφίστηκε, αν και στην αρχή διαφαινόταν πως θα εμπεριείχε τις συνηθισμένες γενικόλογες και ασαφείς διατάξεις, περιέλαβε τελικά ιδιαίτερα ενθαρρυντικές σκέψεις, όπως η μείωση του σχολικού ωραρίου ή η δημιουργία χωρών που να προωθούν το παιχνίδι σε παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και η θέσπιση οργανισμού παραπόνων όπου θα καταφεύγουν αδικημένοι ανήλικοι . Επίσης, αξίζει η αναφορά στην τροπολογία της Βενεζουέλας  σχετικά με τον εκτενή περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου από τις κυβερνήσεις με τη φραγή ορισμένων ιστοσελίδων για τα παιδιά.

Τέλος, θετικότατη  εντύπωση προκαλεί η εισαγωγή τροπολογίας από το Τόγκο. Η εν λόγω τροπολογία του εκπροσώπου του Τόγκο αφορά στην ίδρυση ελεγκτικής επιτροπής για την καταστολή της παιδικής εργασίας η οποία καλπάζει στην χώρα. Κλείνοντας, ένα κλίμα αισιοδοξίας φαίνεται να καταβάλλει τη διεθνή κοινότητα όχι μόνο αναφορικά με το συγκεκριμένο δικαίωμα αλλά εν γένει για τα δικαιώματα του παιδιού.

Γρηγόρης Καραδαΐδης

Επιτροπή για το δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και την ανάπαυση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *