Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ

"Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη"

15-17 Δεκεμβρίου 2023
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10η Νοεμβρίου2020

Η 8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ “Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη” θα διεξαχθεί, με φυσική παρουσία στα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος (Θεσσαλονίκη) αλλά και με πλατφόρμα τηλεργασίας, για περιορισμένες συμμετοχές.

Η 8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” τελεί υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης & Online!
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και προετοιμασίας θα είναι διαθέσιμες πολύ σύντομα!