Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ

"Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη"

13-15 Δεκεμβρίου 2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10η Νοεμβρίου2020
Το Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη (ΜΡΔ) είναι μία Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική διοργάνωση που έχει ως γλώσσα εργασίας τα Ελληνικά. Από το 2016 έως και σήμερα, χιλιάδες μαθήτριες και μαθητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο έχουν την ευκαιρία να πάρουν την κοινωνία του σήμερα στα δικά τους χέρια, εκφράζοντας, ως διπλωμάτες, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τις ιδέες τους για το παρόν και το μέλλον, όπως εκείνες και εκείνοι το οραματίζονται!

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης & Online!
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και προετοιμασίας θα είναι διαθέσιμες πολύ σύντομα! 

Η 8η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου “Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη” τελεί υπό την αιγίδα τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ