Οι Γνώμες των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και το Ψήφισμα του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης των Επιτροπών του ΟΗΕ «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» (ΜΡΔ 2016) από τους μαθητές που συμμετείχαν και παρουσιάζονται μετά την επιμέλεια τους από την Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του ΜΡΔ 2016, Δρ. Παρασκευή (Παρούλα) Νάσκου-Περράκη.

 

Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το δικαίωμα στην ειρήνη

 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Το δικαίωμα στη ζωή
Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης
Το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

 

Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων

Το δικαίωμα στο νερό
Το δικαίωμα στην επαρκή σίτιση

 

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων

Απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων
Απαγόρευση φυλετικής προπαγάνδας και ρητορικής μίσους

 

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών

Ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων
Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
Τα δικαιώματα των ηλικιωμένων γυναικών και η προστασία τους
Ίση αµοιβή για ίση εργασία και εργασία ισότιµης αξίας

 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης της γνώμης του παιδιού
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
Το δικαίωμα στην ανάπαυση και στο παιχνίδι
Το δικαίωμα στην υγεία

 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Προσβασιμότητα
Αφύπνιση της κοινωνίας
Εργασία και απασχόληση