Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα.

Θα υπάρξει παράλληλο πρόγραμμα για τους συνοδούς-καθηγητές.