Οι ατομικές αιτήσεις για τους Εμπειρογνώμονες θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 18 Οκτωβρίου.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης ατομικής συμμετοχής (συνημμένο αρχείο excel) και ταυτόχρονα στην καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος συμμετοχής σας. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού στο κάτω μέρος της αίτησης ατομικής συμμετοχής (συνημμένο έγγραφο excel). Μην παραλείψετε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας ως αιτιολογία κατάθεσης.

Στη συνέχεια, αποστέλλετε συνημμένα το συμπληρωμένο αρχείο της αίτησης ατομικής συμμετοχής (αρχείο excel), καθώς και σκαναρισμένο αντίγραφο του καταθετηρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  roh.confe@gmail.com  βάζοντας το ονοματεπώνυμο σας ως θέμα στο σχετικό email.

Θα σας σταλεί επιβεβαίωση ορθής λήψης του email και θα ενημερωθείτε για την εξασφάλιση της συμμετοχής εντός 24 ωρών. Έως τις 23 Οκτωβρίου θα σας σταλεί η ανάθεση της θέσης συμμετοχής σας (Επιτροπή και Χώρα Εκπροσώπησης), ενώ θα λάβετε και περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία σας.

Προσοχή: Έγκυρη υποβολή ατομικής αίτησης θα θεωρείται μόνον όταν η αίτηση ατομικής συμμετοχής συνοδεύεται από το καταθετήριο που επιβεβαιώνει την καταβολή του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής  για τη θέση του Εκπροσώπου Χώρας σε Επιτροπή ανέρχεται στα 60€.

Σημειώνεται ότι η ανάθεση των θέσεων Επιτροπών και Χωρών Εκπροσώπησης ενδέχεται να διαφέρει από τις αρχικές προτιμήσεις και αναμένεται να καθοριστεί με κριτήριο την ισότιμη κατανομή των θέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων και τη σχετική διαθεσιμότητα.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την Αίτηση Ατομικής Συμμετοχής.