Η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλήθος καλών ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών που μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη. Ο φορέας υλοποίησης της Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης ήρθε σε συμφωνία με το Ξενοδοχείο CAPSIS το οποίο προσφέρει ειδικές τιμές στους μαθητές και φιλοξενία στο συνοδό ανά ομάδα συμμετοχής (η προσφορά φιλοξενίας για το συνοδό θα ισχύει εφόσον η ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 12 μαθητές).

Για επικοινωνία, αναλυτικές πληροφορίες και κρατήσεις:

Capsis Hotel Thessaloniki
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 18, 54629 Θεσσαλονίκη
E-mail: capsishotel@capsishotel.gr
Τηλ.: +30 2310 596800
Fax: +30 2310 510555
Ιστοσελίδα: http://www.capsishotels.gr/el/thessaloniki